Başarı Öyküsü : MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş.

MİTAŞ için SAP doğru karar

IstanbulMİTAŞ, çelik yapıların tasarımı, imalatı ve montajı konularında 1955 yılından bu yana hizmet veriyor. MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. SAP Proje Yöneticisi Cihat Onbaşı ile SAP çözümlerinin, MİTAŞ’a sağladığı faydalar ve MİTAŞ’ın faaliyetleri üzerine konuştuk. ERP kullanımıyla birlikte iş süreçlerinin hızlandığını ve verimliliklerinin arttığını kaydeden Onbaşı, SAP’nin MİTAŞ için doğru karar olduğunu söyledi.

SAP: Kısaca MİTAŞ’ı ve faaliyet alanını tanıtır mısınız ?

MİTAŞ: MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş, 1955 yılında kuruldu. MİTAŞ, enerji ve telekomünikasyon sektörleri için çelik yapıların tasarım, imalat, montaj ve taahhüt konularında faaliyet göstermektedir.
MİTAŞ’ın temel faaliyet alanları; enerji nakil hatları, şalt sahaları, telekomünikasyon direkleri ve aydınlatma direklerinin tasarım ve imalatı olarak sıralanmaktadır. Şirket dünyanın 5 kıtasında 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. 2004 senesinde MİTAŞ 112 milyon ABD doları toplam ciro elde etmiştir. Günümüzde MİTAŞ 42 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 82 bin metrekarelik büyüklüğünde üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Tesisin yılık çelik üretim ve işleme kapasitesi 72 bin ton olup bu rakam tesis bünyesindeki 5 galvaniz atölyesiyle beraber 100 bin tona ulaşmaktadır. Bunun yanı sıra MİTAŞ fabrikasında çelik yapılar için bağlantı elemanları da üretilmektedir. MİTAŞ Taahhüt Grubu, tecrübeli personeliyle birlikte, enerji ve telekomünikasyon sektöründe projeden montaja kadar tüm aşamaları içeren anahtar teslim işler gerçekleştirmektedir. Otomotiv sektöründe de hizmet veren MİTAŞ Galvaniz, 4 galvaniz ocağına sahip tek kuruluştur. Dünya sıralamalarında ilk sıralarda yer alan, Türkiye’nin en gelişmiş galvaniz tesisi MİTAŞ Galvaniz, yılda 150 bin ton galvanizleme kapasitesine sahip.

SAP: MİTAŞ’ı kurumsal kaynak planlama yazılımlarını kullanmaya yönelten koşullar neydi ?

MİTAŞ: 1999 yılı sonuna kadar bir takım lojistik faaliyetlerimizi yürütebilmek için kendi geliştirdiğimiz bir yazılım kullandık. Bir noktadan sonra ürün ve malzeme çeşitliliğimizi bu yazılım ile yönetememeye başladık. Bu bağlamda tüm finansal ve lojistik süreçlerimizi entegre edebileceğimiz, iş süreçlerinde verimlilik ve karlılığı artırabilecek, ürün kalitesini kontrol edip sürekli kılacak, maliyetleri detaylı izleyip görebileceğimiz bir yazılım arayışı içine girdik.
Bu hedeflerimize ancak dünyada genel kabul görmüş iş süreçleri üzerine geliştirilmiş bir kurumsal kaynak yönetim sistemiyle ulaşacağımızı düşünerek SAP ile çalışmaya karar verdik. Firmanın büyümesini sağlamak ve kalıcı temellere oturtmak amacıyla o günün öne çıkan ERP sistemlerini inceledik, birkaç aylık bir değerlendirme sürecinin ardından kendi yapımıza en iyi uyum sağlayacak ve ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılayacak SAP R/3 ERP sistemini seçtik.

SAP: MİTAŞ’ın, piyasada var olan kurumsal kaynak planlama çözümleri arasında SAP’yi seçmesinin nedenleri nelerdir ?

MİTAŞ: SAP adının verdiği güven ve sunduğu entegre çözümlerden dolayı SAP’yi tercih ettik. Bunun yanı sıra online destek ve yardım hizmetlerinin çeşitliliği, çok parametrik olması, tüm modüllerinin uyarlanabilir ve ölçeklenebilir olması, iş süreci modellerini dünyada genel kabul görmüş metodolojilere göre şekillendiriyor ve sürekli geliştiriyor olması, MİTAŞ’ın SAP’ yi seçmesinin temel sebepleri arasında yer alıyor.

SAP: Bu tür bir ERP yazılımı alım kararı verirken yaşadığınız süreçler nelerdir ?

MİTAŞ: ERP projeleri ile birlikte firmalar belki de yıllardır alıştığı ve yanlış yaptığı bir takım iş yapış biçimlerini degiştirmekte, disiplin altına almakta, daha kurallı ve kayıtlı çalışmaya kendilerini zorluyorlar. Bu süre zarfında çalışanlarının da bu değişime uyum sağlaması projelerin başarısında önemli rol oynuyor. MİTAŞ olarak bu konudaki ihtiyacımızın net olarak ortaya çıkması ve aciliyeti, bizi bu işte kararlı ve istekli davranmaya zorlayıp karar sürecimizi hızlandırdı.

SAP: Kullanmakta olduğunuz SAP çözümünün entegrasyonu nasıl yapıldı? SAP çözümünü iş süreçlerinize entegre etmek düşündüğünüz kadar güç oldu mu ?

MİTAŞ: SAP’nin 4.7 versiyonu, 6 ay gibi kısa bir süre zarfında tüm süreçler yeniden gözden geçirilerek ve baştan tasarlanarak kuruldu. Elbette her ERP projesinde yaşanan ufak aksilikler oldu, fakat bunlar projeyi etkilemedi.
MİTAŞ’ın bu konudaki en büyük avantajı alanlarında uzman, sisteme hakim, özverili ve çalışkan bir ERP ekibinin olmasıydı. SAP ile ekip olarak, ortaya çıkan her türlü zorluğu ve sorunu çözüp sistemi başarıyla bugünlere taşıdık.

SAP: Kullanmakta olduğunuz SAP yazılımları yönetim ve karar alma süreçlerinize ne tür farklılık ve kolaylıklar getirdi ?

MİTAŞ: SAP‘nin güçlü yapısı ve uyarlanabilir olması sayesinde yüzlerce parçadan oluşan ve her müşteri siparişinde değişen ürünlerin, yarımamüllerin, hammaddelerin anaveri ve lojistik işlemlerini, malzeme hareketlerini, üretim planlama faaliyetlerini artık kolaylıkla yönetebiliyoruz.
Her malzemenin ayrı, aktivite bazlı maliyetlendirilmesi ve malzeme defterininin kullanılması sonucu gerçek fiili maliyetlerimizi izliyor, proje karlılığını görebiliyoruz. Tek tek malzemeler yerine projelere özgü ve optimize edilmiş taşıma birimlerini kullanarak sevkiyat işlemlerini sorunsuz ve basit bir şekilde yapabiliyoruz. Her projenin gelir ve gider detaylarını raporlayıp izleyebiliyoruz.
Ayrıca grup şirketlerinin aynı platformda çalışıyor olması, gruba şeffaflık getirdi. Kontrol edilebilirlik karar verme mekanizmalarının hızlı çalışmasını sağladı.

SAP: Uzun yıllardır kullanmakta olduğunuz SAP çözümleri üzerinde zaman içinde herhangi bir yenileme ve değişiklik yaptınız mı ?

MİTAŞ: MİTAŞ, 2000 yılı ortalarında SAP’nin 4.0 versiyonunu kullanmaya başladı. 2004 yılı temmuz ayında yeni bir kurulum yapılarak tüm süreçler yeniden uyarlandı ve 4.7 enterprise versiyonu kullanıma alındı. Şu anda MM (Malzeme Yönetimi), PP (Üretim Planlama), SD (Satış Dağıtım), PS (Proje Yönetimi), FI (Mali Muhasebe), CO (Maliyet Muhasebesi ve Kontrol), PC (Ürün Maliyetlendirme), HR (İnsan Kaynakları) modüllerinin tamamı başarılı bir şekilde MİTAŞ’ın 6 grup firmasında kullanılıyor.

SAP: SAP yazılımlarının getirdiği yenilikleri göz önüne aldığınızda, bu konuda yatırım yapma kararınızı akıllı ve doğru bir karar olarak değerlendiriyor musunuz ?

MİTAŞ: SAP yazılımlarının getirdiği yenilikler, firmaların çalışma kültürünü geliştiriyor. Çünkü bu tip sistemleri, firmalar kurumsallaşma yolundaki en önemli stratejik araç olarak görüyorlar. MİTAŞ’ta da bu süreç yaşandı. Şu anda sistemin bize sunduğu imkanları ve kolaylıkları sonuna kadar kullanıp sürekli iş süreçlerimizdeki verimliliği en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ERP sisteminin kurulması ve SAP nin seçilmiş olması bu işletmenin bugünü ve yarını için verilmiş doğru bir karardır. Bu yatırım gelecekte kuracağımız ortaklıklarda bize bir değer katacaktır.

SAP: Sizin gibi şirketlere bu konuda neler tavsiye edersiniz ?

MİTAŞ: Öncelikle bu tip projelerin bir yazılımdan çok kurumsal bir değişim süreci olduğunu göz önünde bulundurmaları ve bu işte kararlı olmaları gerekir. Elbette ki seçilecek ERP sistemi önemli bir faktör, fakat değişime karşı direncin olduğu ve bu direncin kırılamadığı bir firmada hangi yazılım olursa olsun sonuç değişmeyecek ve firma zamanını ve kaynaklarını boş yere harcamış olacaktır.
Ayrıca kayıtların güncel tutuluyor olması ve tüm işlemlerin kayıt altında olması da firmanın ERP sistemlerinden beklediği faydayı elde etmesi açısından son derece önemlidir. Bu tip sistemlerın kurulumunda her ne kadar dışarıdan danışmanlık desteği alınması gerekse de projeyi baştan sona takip edecek bir yöneticinin ve firmanın iş süreçlerine hakim çekirdek bir ekibin olması, işleri hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır.

SAP: Tüm iş süreçlerinize SAP’yi entegre ettikten sonra geleceğe yönelik beklenti ve hedefleriniz nelerdir?

MİTAŞ: Karar alma süreçlerinin hızlanması, yönetici raporlamasının daha verimli ve hızlı yapılabilmesi amacıyla bir veri ambarı projesi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu projede SAP’nin bir iş zekası çözümü olan Business Warehouse ürününü kullanmayı planlıyoruz. Böylelikle firmanın temelinden en üst noktasına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir platforma sahip olmayı amaçlıyoruz.