Yaratıcı Büyüme: Teradata ile SAP

IstanbulGünümüz şirketlerinin rekabetçi özelliklerini korumak için, stratejilerini değişen koşullara uyarlaması çabası süreklilik arz etmek zorunda. Şirketin içindeki her departman bu perspektife göre kendi görevlerini yeniden düşünüyor: İş birimleri yeni yaratıcı ürünler ve hizmetler ortaya koyarak büyümeyi sağlamaya odaklanırken, bilgi teknolojileri şirket sistemlerinin toplam sahip olma maliyetini düşürerek büyümeye aracılık etmek istiyor.

İşletmeler kendi uygulamalarını yazmak ile SAP ile Teradata’nın inşa ettikleri bazı yaratıcı yeni uygulamalardan faydalanmak arasında seçim yapabilirler. SAP ile Teradata işbirliğinin bazı örnekleri hemen sıralanabilir:

Taşımacılık Endüstrisi: Uçuş ve müşteri bazında kârlılık; rota kârlılığının etkilerini anlamak ve bu sayede operasyon planlayıcılarının gündelik kararlarını, bütün network kârlılığını gözeterek vermesi.Taşımacılık Endüstrisi: Uçuş ve müşteri bazında kârlılık; rota kârlılığının etkilerini anlamak ve bu sayede operasyon planlayıcılarının gündelik kararlarını, bütün network kârlılığını gözeterek vermesi.

İlaç Sanayii: Masif miktarda detay veriyi birleştirerek klinik veri yönetimini iyileştirilme; dolayısıyla yeni ilaçların piyasaya sürülme sürecini ve ürün yöneticilerinin ilaçların yan etkilerini algılama sürecini hızlandırma.

Bankacılık Sektörü: Basel II ve IAS standartlarına uyum gösterme sürecindeki maliyetleri azaltırken, aynı zamanda ayrıntılı veriye dayanan analizlerin doğruluk oranlarını ve hızlarını artırma.

Sigortacılık: Talep detaylarının incelenmesi ile daha iyi risk yönetimi; maliyetlerin azaltılması.

Telekomünikasyon: Davranışa dayalı kârlılık modelleri ile gelir maksimizasyonu ve kredi ve ödeme etkinliklerini tetikleyen çağrı kullanımı analizleri; pazarlamacıların kişiselleştirilmiş müşteri diyaloglarını hızla tasarlama ve bunları birden çok kanal üzerinde tutarlı olarak etkinleştirme imkânı.

Özetle SAP ile Teradata, bilgiyi sermayeye dönüştürmeye yarayan yeni araçlar sunarak rekabetçi farkınızı korumanızı sağlamayı hedefliyor.

Teradata ile SAP NetWeaver

Bugün SAP ile Teradata’ya yatırım yapmış ve yaptığı yatırımdan önemli değerler elde etmiş bir çok ortak müşteri var; bu müşteriler standart arayüzler üzerinden SAP BW ile Teradata arasında kendi entegrasyonlarını oluşturmuş; büyüme, yaratıcı amaçlar ve operasyonel verimlilik için kullanmaktadırlar. SAP BW ile Teradata’yı birlikte kullanmak çok anlamlı bir düşüncedir, çünkü sonuç olarak, stratejik kurumsal analitik yetenekler açısından dünya standardında bir çözüme sahip olabilmenizi olanaklı kılar.

SAP çözümleri; “mySAP Business Suite” çözümleri, “SAP xApps” karma uygulamaları, iş ortağı çözümleri ve müşterilerin kendi uygulamalarının teknik altyapısı olan “SAP NetWeaver” üzerinde kurulmuştur. Bu, mevcut BT altyapınızla birlikte çalışan geniş bir entegrasyon ve uygulama platformudur. Ayrıca, servis odaklı iş çözümleri için SAP’nin ana planı olan Kurumsal Servis Mimarisini olanaklı kılar. SAP NetWeaver çok sayıda SAP uygulaması ve teknoloji bileşeni için altyapı desteği sağlamaktadır.

Bunların içinden Teradata’nın en önemli odağı, “SAP Business Warehouse”u kapsadığı için “SAP Business Intelligence” olmuştur. “SAP Business Intelligence” kurumsal seviyede, uçtan uca bir iş zekası (sağlam ve ölçeklenebilir veri ambarı, sorgu ve analiz, planlama ve tahmin yeteneklerini içerir) çözümüdür. SAP BI iş içeriği ve endüstri pratikleri ile önceden paketlenmiş olarak gelmekte ve SAP ve SAP olmayan ortamlarda hızlı gerçekleştirme olanağı sağlamaktadır.

Teradata kurumsal veri ambarı arenasında lider konumundadır, zira fiziksel ve mantıksal mimarisi kurumsal bir vizyonla oluşturulmuştur. Teradata’nın çok iyi paralellik sağlayan ilişkisel veri tabanı teknolojisi, iyi bilinen perakende, komünikasyon ve finans firmalarında 200 GB’tan 20 TB’a kadar ölçeklenme yeteneği ile ünlenmiştir. Gelişmiş iş yükü yönetimi, binlerce iş kullanıcısının basit ve “what-if” “ad-hoc” karar destek sorgularını aynı anda, gerçek zamanlı yükleme yapılırken cevaplayabilir.

Teradata kullanarak bir çok firma, gereksiz ve masraflı data martlarını, tek bir Teradata sistemi ile değiştirerek, sistem ve bakım giderlerinde azalma sağlamış, aynı zamanda yeni çapraz fonksiyon fırsatlarını, ayrıntılı veri üzerinde paylaşma, analiz etme ve alınan kararları eyleme dönüştürme olanağı yarattılar.

Entegrasyonun odağı, zekaya dayalı ve esnek bir kurum yaratmak için Teradata’yı, analitik veri servisleri açısından SAP ortamlarının tamamlayıcısı olarak konumlandırmaktır.

2004’de başlayan işbirliği süresince SAP NetWeaver ve SAP BW 3.5 UDC entegrasyonu konusunda sertifikasyon alan ve 2005’te Walldorf’ta bir ofis açan Teradata, gelişmekte olan işbirliğinin Türkiye’deki adımı olarak SAP Forum 2006’da yer almayı planlamaktadır.

SAP ve Teradata arasındaki işbirliği hakkında daha fazla bilgiye www.Teradata.com adresinden veya +90 216 554 2000 numaralı Türkiye ofisi telefonundan ulaşabilirsiniz.