SAP ile Bütünleşik Dijital Arşivleme Çözümü

IstanbulBIMSA ve KETS; SAP R/3’deki verilerle ilişkili dokümanları saklayan, sık kullanılmayan dokümanları kolayca erişilir şekilde arşivlemenize olanak veren, bunun yanısıra kurumsal doküman yönetimi için ölçeklenebilir bir çözüm içeren yazılım hizmetlerinden oluşan bir arşivleme paketini, uygun maliyet avantajı ile sunuyor.

SAP arşivleme çözümü içerisindeki Kets Capture & IP (Image Process ile tarayıcılarla taranan dokümanların görüntüleri üzerinde çeşitli temizleme ve filtreleme işlemleri yapabilirsiniz. Kets Capture & IP (Image Process), otomatik form tanıma özelliği ile yüksek OCR ve ICR doğruluk oranlarına sahip hızlı bir yazılımdır.

Commonstore for SAP, dokümanların dijital hale dönüştürülüp arşivlenmesini sağlar. Müşteri faturaları, müşteri siparişleri gibi gelen dokümanların, tarayıcıdan geçirilip R/3 kayıtlarıyla ilişkilendirilerek fiziksel arşive kaldırmanızı mümkün kılar. SAP sistemi tarafından üretilen fatura, irsaliye ve SAP çıktıları gibi ürettiğiniz içerikleri saklamanız ve dosyalamanız için bastırmanıza gerek kalmaz. Aynı zamanda kanunen saklanması gerekli dokümanlarınızı fiziksel tahribata uğramadan, optik disk veya manyetik teyp üzerinde saklayabilirsiniz. Bütün bu içerik R/3 ile tümleşik olarak saklanır. Dolayısıyla gerek SAP kullanıcılarınız, gerekse de SAP dışındaki kullanıcılarınız tarafından sadece bir tıklama ile erişilebilir.

IBM Content Manager ise Content Manager kurumsal içerik yönetimi ürünleri portföyünün temel bileşeni olup dijital iş içeriği için veri depolama alanıdır. Aynı aile içerisinde yeralan CommonStore for SAP ürünü, SAP tarafından da sertifikalanmıştır.

Bu doküman yönetim ve arşiv çözümünün kullanım alanlarını inceleyecek olursak;
1. Şirketinize dışarıdan gelen resmi evrağı (fatura, irsaliye vb.) SAP içerisindeki veri ile ilişkilendirerek dijital arşivde tutabilirsiniz.

2. Ürün ağacındaki nesnelerin fiziksel görüntülerini taramak suretiyle SAP içerisindeki tanımlı ürün bilgisiyle eşleştirebilirsiniz.

3. Bunlara ek olarak;
3.1. Teklif ve Sözleşmeleri Saklamak
3.2. Katalog Fiyatlarını Saklamak
3.3. Kalite Belgelerini Saklamak

3.4. CV ve Personel Dosyalarını Saklamak gibi operasyonel işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

BIMSA ve KETS; SAP R/3 yazılımı ile bütünleşik olarak çalışabilen, gerekli bilgiye en hızlı ve en kolay şekilde ulaşmayı sağlayacak yeni bir doküman yönetim ve arşiv çözümü sunarken, maliyet avantajlarını doğru teknoloji ve hizmetlerle birleştiren bir kampanya başlattı.

Kampanya ve ürün hakkında detaylı bilgi için:
Müşteri Hizmetleri
0216 538 76 25
saparsivleme@bimsa.com.tr