Medya sektörünün yıldızı SAP ile parlıyor

Türkiye’nin önde gelen medya şirketlerinden Star Medya Yayıncılık A.Ş., iş süreçlerinin entegrasyonunda SAP çözümlerini tercih etti. Üç ay gibi çok kısa bir sürede kullanıma giren SAP uygulamasıyla kapsamlı bir çözüm oluşturuldu.

IstanbulProjede; mali muhasebe, duran varlıklar muhasebesi, bordro, yönetim muhasebesi, stok yönetimi, satınalma ile satış ve dağıtım süreçleri entegre bir şekilde devreye alındı. Ayrıca SAP üzerinde tiraj takip sistemi uygulaması yapıldı ve reklam takip sistemiyle SAP arasında entegrasyon kuruldu. Böylelikle, günlük operasyonda önemli bir yer tutan dağıtım sürecinin, medya sektörünün gereksinimlerine cevap verecek şekilde SAP üzerinde yürütülmesi sağlandı. Bunlara ek olarak, gazete basım operasyonu da SAP üzerinde yönetilerek önemli bir adım atılmış ve projenin ikinci fazında devreye alınacak gazete üretim sürecinin detaylı takibi için altyapı oluşturulmuş oldu.

Üç şirketin merkez ve bölgelerinde üç ay gibi çok kısa bir sürede canlı kullanıma geçirilen projede Star Medya Grubu, SAP projelerinde hızlı Baseline uygulamaları konusunda deneyim sahibi olan MBIS’in uzmanlığından faydalandı.