Hema Şirketler Grubu İçin SAP ERP Uygulama Projesi

Ocak 2007’de Siemens danışmanlığında gerçekleştirilen SAP Projesiyle HEMA şirketler grubunun HATTAT Tarım ve HATTAT Tarım şirketleri canlı kullanıma geçmiştir. Diğer Hema Endüstri firmalarının canlı kullanıma geçişleri için 2. faz çalışmalarına başlanmıştır.

IstanbulBu projenin sonunda HEMA’nın Finans, Maliyet Muhasebesi ve Kontrol, İnsan Kaynakları, Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Depo yönetimi, Üretim Planlama, Bakım Onarım, Müşteri Hizmetleri ve Kalite Yönetimi süreçleri mySAP ERP sisteminde takip edilecektir.

Farklı iş alanlarındaki ve lokalizasyonlardaki süreçlerin ayni uygulamaya entegre edilmesiyle, şirketin değişik bölümlerinde bulunan satınalma, satış, pazarlama, finans, ürün geliştirme, üretim ve insan kaynakları biribirleriyle ihtiyaç duyulan senkronize çalışmalarını tek bir uygulama üzerinden yapacaktır. HEMA grubu Siemens’in uyarladığı SAP projesi sayesinde karar alma süreçleri kısalırken, kordinasyon ve kontrolün işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapabilecektir.