MASS Kablo İçin SAP ERP Kablo Çözümü

Ocak 2007’de Siemens danışmanlığında gerçekleştirilen SAP Projesiyle MASS Kablo şirketi canlı kullanıma geçmiştir.

IstanbulProje kapsamında kapsamında Finans, Duran Varlık, Maliyet Muhasebesi ve Kontrol, Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Depo yönetimi, Üretim Planlama ve Kalite Yönetimi süreçleri mySAP ERP sisteminde takip uyarlanmıştır.

SAP projesinden sonra Stoktaki ürünlerin makara bazında izlenmesi, özel kesme işlemlerinin yapılması (mill-cut), demir-metal ağırlıklarının raporlanması, üretim teyitlerinin makinalardan otomatik alınması, LME Malzemelerinin fiyatlandırılması system üzerinden mümkün olabilmektedir. Üretim yürütme sistemi (MES) ile SAP arasında entegrasyon sağlanmış, üretim siparişleri ve teyitlerinin otomatik olarak verilmesi sağlanmıştır.

Siemens danışmanlığında gerçekleştirilen SAP projesi ile süreçler arasında optimizasyon sağlanarak, başta müşteri isteklerine daha hızlı yanıt verebilmesi, ürün maliyetinin daha hızlı hesaplanabilmesi, bilgiye erişim kolaylığı elde edildi. MASS Şirketi için Siemens’in uyarladığı SAP projesi sayesinde karar alma süreçleri kısalırken, kordinasyon ve kontrolün işlemleri daha hızlı bir şekilde yapılması sağlandı.