Endüstriyel Ambalaj Sektöründe faliyet gösteren Sunjüt SAP Projesi’ni Hayata Geçirdi…

1968 yılında İstanbul’da kurulan ve hal-i hazırda dünyanın en büyük ve tam entegre F.I.B.C. üreticisi haline gelen Sunjüt, Dudullu’daki 32.000 m2’lik alana yayılmış üretim, satış ve idari binaları, Hadımköy’de son teknoloji ile kurduğu toplam 66.000 m2’lik iki yeni üretim tesisi ve Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Çin’deki satış ofisleriyle kendi sektöründe lider olan ve Dünyanın çokuluslu firmalarına endüstriyel ambalaj tedarikçisi olarak Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarında faaliyet gösteren ve geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Sunjüt, bilgi teknolojilerini SAP ile yeniledi.

IstanbulArete Danışmanlık ekibi tarafından yürütülen Sun-Vision projesi kapsamında,Varyant Konfigürasyonu, Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Barkod entegrasyonu, Satış ve Dağıtım, Bakım Onarım, Kalite Yönetimi, Mali Muhasebe, Duran Varlıklar, Masraf Yerleri Muhasebesi ve Ürün Maliyetlendirme modülleri Ocak 2007 tarihinde canlı kullanıma geçti.

Sun-Vision SAP Projesi ile Sunjüt bünyesindeki iki farklı üretim yerinde iş süreçleri SAP ortamına taşındı. Projenin bundan sonraki aşamalarında Sunjüt Grubuna ait yurtiçi ve yurtdışı diğer şirketlerinde sisteme alınması hedeflenmektedir.