Uzel, SAP kullanarak “Strateji Odaklı Yönetim Oscar’ını” Türkiye’ye getirdi

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Uzel Corporation N.V, TRİM olarak adlandırılan stratejik yönetim projesi çerçevesinde, SAP ECC 6.0 (SAP Kurumsal Kaynak Planlama uygulamasının yeni versiyonu)’ı iş süreçlerinde kullanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl, altı ay gibi kısa bir sürede kurulumu tamamlanan SAP ECC 6.0 çözümü ile birlikte Uzel’e strateji yönetimi konusunda önemli kazanımlar sağladı.

IstanbulUzel’in gelecek hedefleri doğrultusunda SAP çözümlerine yatırım yapması başarıyı da beraberinde getirdi. Uzel Corporation N.V. dünyada strateji yönetiminin Oscar’ı sayılan “Hall Of Fame” ödülünü almaya hak kazandı. Uzel Corporation, bu ödül ile adını aralarında Mobil, BMW, Wells Fargo, Motorola, Hilton gibi dünyanın en başarılı şirketlerinin bulunduğu “şöhret salonuna” yazdırdı.

“Strateji Odaklı Organizasyon” yönetim ilkelerinin başarı ile hayata geçirilmesinde en iyi uygulama örneği olarak dünya şirketlerine, kamu kurumlarına ve üniversitelerine örnek olarak gösterilen Uzel, dünyanın dev şirketleri arasında ödülü alan ilk Avrupalı Türk şirketi oldu. Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) yönetimin yaratıcıları olarak bilinen Robert Kaplan ve David Norton’un kurmuş oldukları “Balanced Scorecard Collaborative Inc. tarafından verilen ve her yıl dünyanın en büyük şirketlerinin başvurduğu ödüle bu sene layık görülen az sayıda firmadan biri Avrupa’dan adaylığını koyan Uzel Corp. oldu.

Uzel Grubu bünyesinde strateji odaklı bir organizasyon olmak için kurumsal performans yönetimi çerçevesinde faaliyetler yürütülmüştür. Tüm İş Üniteleri için hedefler, neden sonuç ilişkileri içerisinde tanımlanmıştır. Stratejik Temaları kapsayan “Strateji Haritaları” ve bu haritaların betimlendiği “Kurumsal Karneler” hazırlanmıştır. Tüm harita ve karneler SAP CPM (Kurumsal Performans Yönetimi) modülünde tanımlanmıştır. Hedef başarı değerleri ile ulaşılan sonuçlar bu platform üzerinde güncellenmekte ve takip edilmektedir. 2007 yılı başından itibaren Yönetimin Stratejik Gözden Geçirme faaliyetleri de doğrudan SAP SEM platformu üzerinde yürütülmektedir. Strateji Haritalarının ve Kurumsal Karnelerin güncellenmesi faaliyetleri de SAP üzerinde gerçekleştirilmektedir. Uzel Grubu, Kurumsal Performans Yönetimi çerçevesinde “Gerçek Zamanlı Yönetimi” hedeflemektedir. 1990’ların sonundan bu yana kullanılmakta olan SAP platformu; Uzel İş Zekası uygulamaları ve kurumsal performans yönetimi açısından Uzel Stratejik Yönetim Modelinin teknolojik alt yapısını oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönem, Uzel Grubu’nun SAP CPM uygulamalarının kapsamının genişletildiği, değer ağaçlarının, stratejik risk yönetiminin, veri otomasyonunun derinleştirildiği ve kalitelendirildiği bir dönem olacaktır

Bugüne kadar Mobil, Daimler Crysler, Wells Fargo, BMW, Siemens, Mitsubishi, LG Philiphs, Motorola, UPS, Canon, Tata Motors Hilton gibi dünya devlerinin almaya hak kazandığı “Hall Of Fame” ödülünü Uzel, 12-14 Haziran tarihleri arasında Prag’da yapılan 2007 Avrupa Zirvesi’nde aldı.