Bankalar yeni müşterilerle büyümeyi hedefliyor

EFMA – SAP iş birliği ile dünya üzerinde 44 ülkeden 180 bankanın 366 çalışanı arasında yapılan global bankacılık araştırmasının Türkiye’yi de içine alan Avrupa Bölgesi sonuçları, TBB ile ortak düzenlenen bir etkinlikle Türk bankaları ile paylaşıldı.

IstanbulTBB (Türkiye Bankalar Birliği) ve Avrupa’nın önde gelen perakende bankacılık araştıma merkezlerinden biri olan EFMA (Avrupa Finansal Yönetim ve Pazarlama Birliği)’nın ortak girişimiyle düzenlenen “Perakende Bankacılık Trendleri” toplantısı, 07 Kasım 2007 Çarşamba günü Swissotel’de yapıldı. Açılış konuşmaları TBB Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince ve SAP Türkiye Genel Müdürü Cem Yeker tarafından yapılan toplantıda SAP İngiltere Bankacılık Çözümleri Pazarlama Direktörü Michael Mischker ve SAP Türkiye Finansal Sektör Satış Yöneticisi Dr. Abdülbahri Danış, perakende bankacılığındaki en son yenilikleri ve yapılan araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte ayrıca Türkiye ve Mortage, Yeni Nesil Hizmet Veren Bankalar ve Ürünleri, Perakende Bankacılığın Müşteri Deneyim ve Yönetimi gibi konular masaya yatırıldı. Gerçek Müşteri Odağı, Globalizasyon ve Yasal Uyumluluk başlıklı panellerde konunun uzmanı akademisyenler ve yöneticiler söz aldı.

TBB Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince toplantıda yaptığı konuşmada; “Teknoloji bankacılıkta coğrafyayı ortadan kaldırdı. Fiziki şubelerin yerini şifre, çağrı merkezi internet bankacılığı alıyor. Değişen talep bazı şubelerin 24 saat açık kalmasını gerekli kılıyor. Teknoloji işlemlerin daha hızlı ve güvenilir olmasını sağlarken, bazı riskler de yarattı. Özellikle, bankalardan teknoloji destekli hizmetler alan banka müşterileri, kötü niyetli üçüncü kişilerin eylemlerinden dolayı risk altındadır. Bankalar bu risklerin azaltılması için ciddi yatırımlar yapmaktadır” dedi.

Avrupa’nın değişik ülkelerinde uygulanan farklı perakende bankacılık hizmetleri, trendler, yeni ihtiyaçlar ve değişen stratejilerin karşılaştırmalı olarak ele alındığı etkinlikte özellikle bankacılık sektörünün sorunları, yeni teknolojik yaklaşımlar ve farklılaşarak büyümek için uygulanması gereken stratejiler üzerinde duruldu.

Perakende bankaları geleceğe iyimser bakıyor

Dünya üzerinde, Türkiye’nin de dahil olduğu 44 ülkeden 180 bankanın 366 çalışanı arasında yapılan global bankacılık araştırmasında öne çıkan sonuçların bazıları şöyle sıralanıyor:

• Hizmet verilen Perakende Bankacılık müşteri sayısı artıyor

Bugün için Türk bankalarının ancak yüzde 19’u, 10 milyon üstü müşteriye hizmet ederken; yakın gelecekte Türk bankalarının yüzde 39’u, 10 milyon üstü müşteriye hizmet eder duruma geleceklerini öngörüyor.

• Türk bankaları temel strateji olarak büyüme stratejisini benimsiyor

Araştırma sonuçları Türk bankalarının, büyüme stratejisi olarak yeni müşteri kazanmak kadar çapraz satış ürün ve hizmet sunmayı benimsediklerini gösteriyor. Türk bankalarının yüzde 52‘sinin büyüme stratejisinde yeni müşteri kazanmak yer alıyor; yüzde 45’i çapraz ürün ve hizmet sunmayı büyüme stratejisi olarak benimsiyor.

• IT sistemleri bankalar için stratejik rekabet avantajı sağlayan araçlar olarak algılanıyor

Araştırmada, bankaların üçte birinden fazlası istedikleri çalışmaları hayata geçirebilmek için sahip oldukları IT altyapısının yetersiz olduğunu belirtiyor. Bugünkü durumda Türk bankalarının ancak yüzde 19’u sahip oldukları IT sisteminin kendilerine stratejik rekabet avantajı sağladığını düşünürken, Türk bankalarının yüzde 81’e yakını ise gelecekte IT sistemlerinin farklı işlevler göreceğine inanıyor.

• Analitik uygulamalar önem kazanıyor

Türk bankalarının sadece yüzde 19’u bügün için veri madenciliği gibi analitik uygulamaları düzenli ve tutarlı olarak kullandığını ifade ederken, yakın gelecekte Türk bankalarının yüzde 94’ü söz konusu analitik uygulamaları düzenli ve tutarlı şekilde kullanıyor olacaklarını düşünüyor.

• Kapsamlı ve müşteri profilleri özelinde kampanya yönetimi temel hedeflerden biri

Mevcut kampanyalar analiz edildiğinde Türk bankaları uyguladıkları kampanyaların ancak yüzde 16’sının kapsamlı ve müşteri profillerine özel kampanyalar olduğunu belirtiyor. Bu oran diğer batı ülkelerinde yüzde 14. Gelecekte Türk bankaları bu oranın yüzde 77’ye çıkacağını söylerken diğer batılı ülkelerin ortalaması yüzde 53’te kalıyor.

• Bankalar etkin müşteri yönetimi stratejisi için organizasyonel olarak değişmek zorunda

Türk bankaları bugün itibariyle müşteri yönetimi stratejisinin kurum içerisindeki sahibinin yüzde 16 düzeyinde yönetim kurulu olduğunu belirtirken gelecekte yönetim kurulunun sahip çıkma oranının yüzde 45’e çıkacağını ifade ediyor.

• Bankalar temel bankacılık uygulamalarında da standart yazılımlara yöneliyorlar

Mevcut durumda Türk bankalarında standart yazılımların kullanımı yüzde 30 oranındayken gelecekte bunun yüzde 59’a çıkması bekleniyor. Diğer batılı bankalarda ise geleceğe yönelik olarak bu tahmin yüzde 83.

EFMA hakkında

EFMA, Avrupa’nın en büyük perakende finansal kuruluşlarının üçte ikisini bünyesinde bulunduran kar gütmeyen bir kuruluştur. EFMA, 30 sene önce sektördeki uzmanların deneyimlerinin paylaşılmasını ve ortaklar arasında iş birliğine girilmesini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Yerel ve uluslararası ölçekteki üye kuruluşları tarafından yönetilmektedir. Sektör için finansal hizmetlerde, dağıtım ağının yeniden yapılanmasında, müşteri ilişkileri yönetiminde ve karlılığın artırılmasında destek vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.efma.com adresini ziyaret edebilirsiniz.