Er-Bakır’dan örnek proje

Yüksek teknoloji uygulayıcılarının, kablo ve cihaz üreten teknoloji şirketlerinin bakır iletken ihtiyaçlarını karşılayan Er-Bakır, SAP çözümlerini devreye aldığı Eris projesi ile karar alma süreçlerini hızlandırıyor.

IstanbulDenizli’nin 2 köklü grubu Cafer Sadık Abalıoğlu Holding ile Ahmet Nuri Erikoğlu Holding’in ortak iştiraki olan Er-Bakır, elektrolitik bakır iletken üretimi gerçekleştiriyor. Faaliyete başladığı günden beri yapılan yatırımlarla sürdürülebilir büyüme içerisinde olan şirket, günümüzde başta ABD, İtalya, İngiltere, Almanya olmak üzere NASA dahil bir çok yüksek teknoloji uygulayıcısının, kablo ve cihaz üreten teknoloji devi şirketlerin bakır iletken ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kuruluşundan bu yana istikrarlı ve hızlı bir büyüme gerçekleştiren Er-Bakır, mevcut uygulamalarını bu hıza yetiştirmek amacıyla başladığı çalışmanın ilk aşamasında SAP Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemine geçti. 2006 yılının Temmuz ayında başlayan çalışma ile 9 operasyonel modül devreye alındı. Operasyonel süreçler olan üretim planlama ve kontrol, satış ve dağıtım, malzeme yönetimi, genel muhasebe-nakit yönetimi-duran varlık yönetimi, kalite yönetimi, personel yönetimi, maliyet muhasebesi ve bakım yönetimi modüllerinin kurulumu tamamlandı.

Eris projesini değerlendiren Er-Bakır Bilgi Sistemleri Yöneticisi Mehmet Açıkyer, “Altı ay gibi kısa bir süre içinde tüm süreçlerde ciddi iyileşmeler yaşandı. En çok hissedilen avantajlardan bir tanesi süreçler arasındaki entegrasyonun sağlanmasıdır. Entegrasyonla beraber şirket çalışanları arasındaki iletişim daha iyi bir noktaya geldi. Projenin uzun soluklu ve çok çalışanlı olması da ekip çalışmasına çok iyi bir örnek oldu” dedi.

Çözüm ortağı olarak Bimsa’nın yer aldığı projenin devam eden ikinci aşamasında ise SAP BW, SEM-BPS ve SAP portal modüllerinin kurulması için çalışmalar sürüyor. Karar verme ve planlama destekli modüllerin devreye alınmasıyla 2007 yılında projenin tamamlanması planlanıyor. Projeyle birlikte Er-Bakır, önemli zaman kayıplarına neden olan rapor hazırlama işi ortadan kaldırılarak etkin ve hızlı raporlama, kolay bütçe hazırlama, bütçe içi tutarlılık sağlama, fiili bütçe takibi ve senaryo simulasyonu yapma yeteneği kazanacak. Böylece tüm karar verme sürecini hızlandırmış olacak ve daha verimli çalışma imkanına kavuşacak. Son aşamada ise Kurumsal Performans Yönetimi, workflow ve doküman yönetim sistemi uygulamaları ile sonuçlandırılacak olan proje ile süreçler arasındaki entegrasyonun sağlanması, geliştirilmesi, bilginin kurumsallaştırılması amaçlanıyor. Stratejik kullanımının yanı sıra firmanın hızlı hareket edebilen bir yapıya kavuşması da hedefleniyor.