Teknolojiyi yola getiren güç: İSFALT

Yıllık ortalama 3.500.000 ton asfalt üreten İSFALT, iş süreçlerini SAP çözümleri ile kontrol ediyor.

Istanbulİstanbul Büyükşehir Belediyesi İktisadi Kuruluşları’ndan İstanbul Asfalt Fabrikaları ve Ticaret AŞ (İSFALT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin asfalt ihtiyacını karşılamak amacıyla 1986 yılında kuruldu. Tecrübe ve yeni teknolojilerle 1986’dan bu yana sektörde giderek büyüyen İSFALT, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer almayı başardı. Hızlı büyüyen yapısı ve ekip çalışmasıyla her yıl yeni başarılara imza atan İSFALT, beş ayrı fabrikasıyla asfalt üretimi yapıyor. Türkiye’nin asfalt üretiminin yüzde 20’sini İstanbul’un ise yüzde 70’ini karşılıyor.

Günümüz yeni ekonomi koşullarında tüm organizasyonların büyüme için yeni teknolojilere ihtiyaç duyduğunu belirten İstanbul Asfalt Fabrikaları ve Ticaret AŞ (İSFALT) Genel Müdürü Çağatay Kalkancı “SAP’den önce kurumumuz bünyesinde kullanılmakta olan çok sayıda, farklı teknolojilere sahip ve birbirinden bağımsız uygulamaların yönetimi ve bilgiye ulaşılması konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Bilgi altyapısını oluşturmak ve iş ortaklarımızla entegrasyonu sağlamak için SAP yatırımının gerekli olduğuna karar verdik. İSFALT’taki SAP projesi, bir başarı hikayesi oldu ve sektörümüz için yol gösterici bir nitelik kazandı” dedi.

Projede uyarlama danışmanlık hizmeti, Anadolu Bilişim Hizmetleri (ABH) tarafından verildi. Belediyeler ve iştirak kuruluşları, ABH’nin hizmet verdiği öncelikli sektörler arasında yer alıyor. ABH, sektör deneyimini diğer belediyeler ve iştiraklerine de taşıyıp müşterilerine katma değer sağlamayı amaçlıyor. İSFALT’taki tüm birimlerin temsilcilerinden oluşan bir proje ekibi çalışmalara 1 yıl öncesinden başladı. İlk olarak ERP’nin tam olarak anlaşılması amacı ile eğitimler düzenlendi. Bu çalışmanın devamı olarak ERP projelerinin nasıl yönetilmesi gerektiği konusundaki eğitimler verildi. Ardından proje ekibi, kendi iş süreçlerini dokümante ederek, bu süreçlerin geliştirilmesi için çalıştı ve kurumsal ihtiyaç analizleri oluşturuldu. Bu ihtiyaç analizleri de aslında teknik şartnamenin altyapısını oluşturdu. Bu aşamada oluşturulan teknik şartnamenin dilinin muhtemel tedarikçiler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için yine dışarıdan bir danışman desteği ile ERP terminolojisine uygun bir dile dönüştürüldü.

Analiz ve kavramsal tasarım aşamalarının ardından SAP’nin Malzeme Yönetimi, Satış Dağıtım, Proje Sistemleri, Bakım Yönetimi, Üretim Planlama, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetim Sistemi, Elektronik İş Akışı, Demirbaş Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Malzeme Defteri, Bütçe Planlama, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları PD, SAP Portal modülleri devreye alınmaya başlandı.

SAP’nin iş süreçlerinde kullanılmaya başlanmasından sonra yaşanan farklılıkları dile geriten İstanbul Asfalt Fabrikaları ve Ticaret AŞ (İSFALT) Bilgi Sistemleri Müdürü Hacı Altun, “Bu proje ile önemli bir başarıya imza attık. Öncelikle şirkette ortak bir dil oluşmuş durumda, süreçler iyileştirildi. Hangi iş ne aşamada ve nerde aksıyor onu görebiliyoruz. Ona göre çözüm üretiyoruz. Bilgiler kişilere ya da birimlere özel değil. Herkes aynı veri ile konuşabiliyor ve kararların alınması sırasında herkes aynı bilgiler üzerinde farklı olsa dahi yorum yapabiliyor. Şu anda şirket merkezinde, herhangi bir fabrikamızdan çıkan ve müşterilerimize ya da projelere giden bir kamyonu anında merkezden görebiliyor ve yönetebiliyoruz. Artık hızlı karar verebilmemiz için gerekli olan anlık veriler elimizin altında. Tüm bu kazanımlar farklı yönetim kademelerinde her türlü karar sürecinde güven ve konfor sağlıyor” şeklinde konuştu.

İSFALT SAP projesi için planlanan tüm modüller devreye alındı. Önümüzdeki dönemde, süreçlerdeki iyileşmeyi ve verimliliği daha da arttıracak yeni projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.