Sektörlere özel SAP Business All-in-One

SAP Business All-in-One çözümü kimya, ilaç, inşaat ve taahhüt, gıda, ambalaj, tekstil, otomotiv sektörlerine özel olarak uyarlandı. Orta ölçekli işletmelere özel olarak SAP’nin iş ortakları Arete, Bimsa, Çözümevi, Elsys ve MBIS tarafından hazırlanan sektörel çözümler, hızlı ve esnek yapılarıyla dikkat çekiyor.

Istanbul

Kimya sektörünün Business All-in-One’ı Arete’den

Arete, kimya sektöründe kazandığı deneyimlerden yola çıkarak hazırladığı Business All-in-One Kimya Çözümü için yeterlilik onayı aldı.
Türkiye’de gelecek 50 yılın en parlak sektörlerinden gösterilen kimya sektörü, bilgi seviyesi ve tecrübesi yüksek bir müşteri profiline sahip; kapsamlı ve değişken süreçlerin bulunduğu dinamik bir pazar. Arete’nin Kimya Çözümü, kimya sektöründe yer alan kurumların uygun maliyetlerle, etkin bir üretim yönetimi yapmasını sağlıyor. Ayrıca operasyonların daha verimli yürütülebilmesine, değişken pazar ve müşteri beklentilerine hızlı cevap verilebilmesine imkan tanıyan bir alt yapı sunuyor.
Arete Kimya Çözümü, SAP’nin sunmuş olduğu All-in-One Çözümleri Yeterlilik Onaylama Programı çerçevesinde 2 ay gibi kısa bir sürede geliştirildi. Bu program ile SAP Türkiye Kanal Yönetimi’nin rehberliğinde, Arete Kimya Çözümü’nün geliştirilmesi için bir proje planı hazırlandı. Bu plan doğrultusunda çözüme yönelik teknik, modüler ve dokümantasyon çalışmaları paralel olarak yürütüldü. Hangi aşamalarda hangi aktivitelerin gerçekleştirileceğinin net olarak tanımlandığı bu program dahilinde, belli aşamalarda SAP Türkiye Kanal Yönetimi ile bir araya gelindi. SAP Türkiye Kanal Yönetimi’nin destek ve yönlendirmesi, Arete ekibinin titiz çalışması proje başarısında önemli rol oynadı.

İlaç şirketlerine Bimsa’dan yeni SAP Business All-in-One çözümü

Yüksek riskli ve rekabetçi pazarda, kısıtlı iş gücüyle verimliliğini artırmak isteyen ilaç firmalarına özel Pharma All-in-One çözümü geliştirildi.
Bimsa, büyüyen SAP piyasasında orta ve küçük ölçekli ilaç firmalarına özel Business All-in-One çözümü oluşturmak için proje başlattı. Bu proje kapsamında; SAP Türkiye ve SAP İlaç IBU ekibi ile ortaklaşa hareket edildi. Çalışma planına bağlı olarak satış, satış destek ve uygulama sürecinde gerekebilecek her türlü dokümantasyonun yer aldığı Pharma All-in-One isimli paket çözüm hazırlandı.
Bimsa, 30 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye’nin önde gelen yönetim ve bilgi sistemleri danışmanlık şirketleri arasında yer alıyor. İlaç sektöründe, Türkiye ve Doğu Avrupa’daki ilk paket ERP çözümü olarak öne çıkan Bimsa Pharma All-in-One ile ilaç firmalarının iş süreçleri hızlı ve etkin bir biçimde ERP sistemine uyarlanabiliyor. Büyüme için ölçeklenebilirlik ve esneklik sunan Bimsa Pharma All-in-One, ilaç firmalarının ihtiyaç duyduğu süreçlerin, önceden tasarlandığı, uyarlandığı, test edildiği entegre bir sistem sunuyor. Sabit fiyatlı ve önceden belirlenmiş kapsam ve sürede devreye alınan sistem, düşük maliyetle, hızlı yatırım getirisi sağlıyor.
SAP ERP ve SAP NetWeaver’ı temel alan Pharma All-in-One, tedarik zinciri etkinliğini artırıyor, orta ölçekli işletmelerin performans ve verimlilik gereksinimlerini destekliyor. Ayrıca Pharma All-in-One ile finansal performans daha etkin takip edilebiliyor ve operasyonel süreçlerdeki hız artırılarak inovasyona daha çok zaman ayrılabiliyor.

Çözümevi Danışmanlık’tan inşaat ve taahhüt sektörüne özel Business All-in-One

Çözümevi Danışmanlık, 2006 yılı sonu itibariyle yeni ürün ve sektörel çözüm geliştirme çalışmalarını “İnşaat ve Taahhüt” sektöründe yoğunlaştırdı. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan “Solution Project” ürünü SAP Business All-in-One çözümü olarak yeterlilik onayı aldı.
Bu konuda yapılan çalışmaların, “Solution Project” ürününü ve SAP’i yurtiçi inşaat ve taahhüt sektöründe tercih edilen bir konuma getirmesi bekleniyor. Yeterliliği ve “Hakediş” ek geliştirme içeriği onaylanan “Solution Project” çözümü bu yeni statüsü ile sektöre değer katacak. “Solution Project”’in tasarımı ve geliştirilmesi süresince yapılan çalışmalar, ürünün ortaya çıkmasına katkıda bulunurken; aynı zamanda Çözümevi Danışmanlık’ın bilgi birikimini ve sektörel çözümler konusundaki hakimiyetini de geliştirdi.
Çözümevi Danışmanlık bünyesinde yapılan yeterlilik çalışması, farklı disiplinlerden danışmanların hazırladığı ortak bir “iç proje” sonunda ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar ve hazırlanan dokümantasyon ile projelere daha hazır bir şekilde gidilmesi, proje sürelerinin, müşteri kaynak gereksiniminin ve proje bütçelerinin minimumda tutulması hedeflendi.
“Solution Project” temel olarak bir inşaat taahhüt firmasının iş geliştirme ve teklif hazırlık sürecinden, proje planlaması, projenin yürütülmesi, tedarik ve taşeron yönetimi ile proje finansal raporlamasına kadar olan tüm süreçlerini kapsıyor. Ayrıca özellikle kamu ile iş yapan inşaat ve taahhüt firmalarının tüm Hakediş hesaplama ve raporlama ihtiyaçları için Hakediş ek geliştirmesini içeriyor.

Elsys’ten proje süresini kısaltan Express çözümler

SAP tarafından onaylanan ve otomotiv, gıda, ambalaj, tekstil sektörlerine özel Elsys Express çözümü kolay ve hızlı devreye alınması ile maliyetlerde tasarruf sağlıyor.
Elsys, SAP’nin orta ölçekli işletmelere yönelik ve farklı sektörlerin kendilerine özgü iş yapış şekillerini göz önünde bulundurarak otomotiv, gıda, ambalaj ve tekstil endüstrileri için geliştirdiği Business All-in-One çözümleri ile proje risk ve maliyetlerini en aza indiriyor. Sektöre özgü süreçleri kapsayan ve önceki deneyimlere dayanılarak geliştirilen Elsys Express çözümleri, proje süresini 14 haftaya kadar kısaltıyor.
Elsys’in otomotiv, gıda, ambalaj ve tekstil sektörlerine özel olarak uyarladığı Business All-in-One çözümlerinin yeterliliği, SAP AG tarafından da onaylandı. Elsys, böylelikle geliştirdiği dört çözümü birden onaylanan Türkiye’deki ilk SAP çözüm ortağı oldu.
Elsys’in otomotiv, gıda, ambalaj ve tekstil sektörlerine yönelik geliştirdiği çözümler, bu sektörlere özgü iş süreçlerine paralel olarak yapılandırılması, hızlı ve esnek çalışma ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmesi, kullanım kolaylığı ve toplam sahip olma maliyetinin en az indirgemesi özellikleriyle öne çıkıyor.

MBIS’den otomotiv sektörü için Business All-in-One

MBIS’in otomotiv sektörü çözümü “AutoOne”, SAP Business All-in-One çözümü olarak yeterlilik onayı aldı.
Otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimi ile MBIS, birçok otomotiv firmasında Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) projesi gerçekleştirmiş bir danışmanlık şirketidir. Tüm bu projelerde oluşan bilgi birikimi ve firmaların taleplerinin büyük oranda benzerlik göstermesinden yola çıkılarak sektörün ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri kapsayan hazır bir çözüm oluşturma projesi gündeme getirildi. SAP’nin Almanya’da bulunan Otomotiv Sektörü İş Birimi ile ortaklaşa yapılan çalışmalar ve onların da katkılarıyla, global otomotiv endüstrisi ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, hem MBIS’in Türkiye’deki deneyimi hem de dünya çapındaki sektörel deneyim bu çözüme aktarıldı. Bu çözüm ile farklı firmalardaki bir çok iş yapış şekli bir “know how” olarak paketin içinde sunuldu ve benzer süreçlere sahip firmalara alternatif bir çözüm getirerek katma değer sağlanması amaçlandı.
MBIS’ten Cenk Salihoğlu; “AutoOne’ın Business All-in-One çözümü olarak yeterlilik alması için teknik anlamda sektörün genel ihtiyaçlarına cevap veren tüm süreçlere sahip olması gerekmekteydi. Bu amaçla tüm firmalarda ortak olan muhasebe gibi uygulamaların haricinde satış, satın alma, üretim ve diğer süreçlerde otomotiv sektörüne özel ihtiyaçlar çözüme eklendi. Ayrıca Business All-in-One çözümlerinde olması gereken dokümantasyon, proje yaklaşımı, proje eğitimleri, projenin yapılış biçimi, görev ve sorumluluk paylaşımının belirlenmesi de tamamlandı. Dolayısıyla sadece teknik anlamda bir çözüm üretiminden çok, çözümün uygulanmasıyla ilgili tüm metodolojileri ve dokümantasyonları içeren bir hazırlık süreci geçirdik. Bu süreç sonunda ortaya çıkan MBIS Otomotiv Sektörü Çözümü “AutoOne”ın yeterliliği, SAP uzmanları tarafından denetlendi ve onaylandı.
“Auto One” ile bir otomotiv firmasının ERP projesine ayırması gereken çalışan sayısı azalırken, projeyi devreye alma süresi kısalacak. Böylelikle azalan maliyetler sayesinde bu çözümü tercih eden işletmeler, yatırımlarından kısa sürede fayda sağlayacak. MBIS olarak, değişik sektörlere yönelik bu tür çözümleri üretmeye 2008’de de devam etmeyi planlıyoruz” dedi.