TEI SAP portal üzerinden performans değerlendiriyor

Havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunan, dünya çapında bir üretim ve tasarım merkezi olan TEI, 1998 yılından itibaren SAP sistemini kullanıyor. Ayrıca 2003 yılından itibaren insan kaynakları uygulamalarını SAP üzerinden yürütüyor.

IstanbulSon yıllarda hızlandırdığı büyüme trendi ve rekabet koşullarını da gözönüne alarak, hedef ve çözüm odaklı iş gücü yapısını geliştirmeyi amaçlayan TEI, Hedef + Yetkinlik Bazlı Performans Değerleme Sistemi’ne geçiş sürecini SAP Portal üzerine taşıma kararı aldı.

BTC Ekonum danışmanlığında Kasım 2007’de başlayan proje, kısa sürede tamamlanarak Şubat 2008’de devreye alındı. Uygulama kapsamında TEI’nin tüm performans değerlendirme süreci halen kullanılan SAP ECC 5.0 sistemleri üzerine taşındı. Hedeflerin belirlenmesi, yetkinliklerin değerlendirilmesi, sonuçların girilmesi ve kullanılan formlar SAP Portal 7.0 üzerinde yürütülüyor.

Performans değerlendirme süreçleri için tasarlanan formlara iş akışları (SAP Workflow) eklenerek aynı formların çalışan, birinci amir ve ikinci amir tarafından işlenebilmesi sağlanıyor. Örneğin öncelikle birinci amir tarafından hedefleri doldurulan çalışan, daha sonra hedefler ile ilgili yaptığı çalışmaları forma girebiliyor. Birinci ve ikinci amir, çalışanın buraya girdiği bilgilere ve son duruma göre puanlama yapabiliyor.

Değerlendirilen yetkinlikler nitelik kataloğu ile bağlantılı olup, sonuçlar eş zamanlı olarak güncelleniyor. Süreç, eğitim yönetimi modülü ile de entegre çalışabiliyor. Performans değerlendirme süreci içinde yöneticiler, çalışanların almasını istedikleri eğitimleri, eğitim kataloğu aracılığı ile portal üzerinden belirleyebiliyor.

Yeni uygulamaya göre gerek performans sonuçları gerekse eğitim bilgileri ek bir çalışma gerektirmeden kişinin personel kayıtlarında güncelleniyor. Bu bilgilere gerektiğinde de portal üzerinden erişilebiliyor.

Oluşturulan sistem ile birlikte performans değerleme süreci, HR modülünün diğer uygulamaları ile iliskilendirilerek ilgili uygulamalardan gelen bilgilerden yararlanılıyor. Bunun yanı sıra portal üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar ve diğer uygulamalarla ilgili de bilgi aktarımı sağlanıyor.