Mustafa Nevzat İlaç “sağlam adımlar”la ilerliyor

Başarıları ve teknolojiye yakınlığıyla adını dünyaya duyuran Mustafa Nevzat İlaç, anahtar teslimi şeklinde sunulacak SAP projesine başladı.

IstanbulMustafa Nevzat’ın 1923 yılından bugüne kadar ulaştığı nokta ve istikrarlı büyümesi göz önünde bulundurularak “Sağlam Adımlar” ismi verilen ve stratejik önem taşıyan projede çözüm ortağı olarak Elsys yer alacak. Dünya standartlarındaki “Güncel İyi İlaç Üretimi (cGMP)” ve “Güncel İyi Laboratuar Uygulamaları (cGLP)” kurallarına uygun, sürekli eğitim, bilgi birikimi ve modern teknoloji ile üretim yapan Mustafa Nevzat İlaç, muhasebe, satış, lojistik, finans ve stok süreçlerini Elsys danışmanlığında yeniden yapılandıracak.

Projenin başlıca hedefleri arasında; malzeme ihtiyaç planlama ile stokların kontrol altına alınması ve optimum planlama yapılarak hem yarı mamul hem de mamul stokların azaltılması yer alıyor. Öte yandan stok azalmasına bağlı olarak stoğa bağlanan sermaye, depolama maliyeti ve idari maliyetlerden de tasarruf edilmesi planlanıyor. Proje sayesinde üretim, kalite, kar/zarar ve maliyetler izlenebilir kılınacak. Simülasyon için gerekli altyapıyı da sağlayacak olan proje ile firma düzeyinde ve firmalar arası entegrasyon ve haberleşmede iyileşme kaydedilmesi bekleniyor.

Satın almadan satışa kadar tüm faaliyetlerde kesin, doğru, zamanında yanıtlar bulabilme beklentilerinin de karşılanacağı proje, müşteri hizmetinde gelişmeye yol açacak. Yönetimin kontrol ve karar verme yeteneğini de artıracak yeni sistem, her seviyede tek bir formatta gerçek rakamların sunulmasını mümkün kılacak. Projenin her aşamasında validasyon ihtiyaçları göz önüne alınarak teslim edilecek. Mustafa Nevzat İlaç’ın tüm kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak verimliliğin arttırılması, değişken pazar koşullarına göre daha esnek karar alabilme yetisinin kazandırılması amaçlanıyor. Böylelikle, projenin Mustafa Nevzat İlaç’a küresel rekabette büyük ölçüde avantaj kazandıracağı ön görülüyor.

Elsys’in danışmanlığında tasarlanacak ve uygulanacak proje sayesinde, güvenli stok seviyesinin korunabilmesinin yanı sıra satıcı ve müşteri arasındaki tüm süreçler istatistiksel olarak gözlemlenebilecek ve karlılık analizleri daha güvenilir şekilde gerçekleştirilebilecek. Proje, SAP’nin tam 13 ayrı modülünün hayata geçirilmesini ve valide sisteminin teslimini kapsıyor. ‘Sağlam Adımlar’ adı verilen projenin, 1 Ocak 2009’da tamamlanması hedefleniyor.