Cypex de SAP çözümlerini kullanıyor

IstanbulABH, Efes İçecek Grubu’nun KKTC’deki dağıtımını gerçekleştiren Cypex firmasının mali, lojistik ve İK işlemlerini SAP projesiyle çözüme kavuşturdu. Cypex’in tüm faaliyetleri, bu proje ile daha güvenli ve hızlı uygulanabilir oldu. Aynı zamanda Efes İçecek Grubu’nun işlemleri ve tüm raporlamaları Türkiye’deki merkezinden takip edilebilir hale geldi. Bunun için insan kaynakları modülünde KKTC yasalarına göre kapsamlı lokalizasyon yapıldı, tüm hesaplama ve yasal raporlamalar geliştirildi. Ayrıca Efes-Adana ile ortak satış süreci geliştirilip, satın alma siparişinden başlayarak tüm satış süreci Efes Pazarlama ile birlikte sürdürüldü.

ABH, Efes İçecek’in KKTC şubesi için gerçekleştirdiği bu hizmeti daha önce Sırbistan, Moldova, Kazakistan gibi yurtdışı şubelerinde başarıyla yerine getirmişti. Bu projeyle ayrıca, Cypex’in uluslararası standartlarda faaliyet göstermesi hedeflendi. Efes İçecek Grubu’nun hedeflerine paralel ve temel prensiplere dayalı bir yönetim sistemi aktarıldı. Bu anlamda, grubun herhangi bir şubesindeki birimde karar verme ve yönetim süreçleri hızlandırıldı. Buna ek olarak iş görme disiplini ve bilgi güvenliği sağlandı.

Bu projeyle, sağlanan faydalar şu şekilde sıralanabilir;
• Efes İçecek Grubu şirketlerinin komple entegrasyonu
• Daha iyi müşteri hizmeti
• Kullanım kolaylığı
• Genel amaçlı problemler için hazır çözümler
• İnsan kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması
• Şirket çapında kolay bilgi paylaşımı
• Yeni teknolojilere kolay adaptasyon
• Doğru ve hızlı bilgiye erişilebilirliğin sağlanması
• Müşteri memnuniyeti