İpragaz’da interaktif insan kaynakları uygulamaları

İpragaz’da yürütülen SAP projeleri başarı ile tamamlandı ve insan kaynakları yönetiminde interaktif bir yapı oluşturuldu.

IstanbulTürkiye’nin en büyük 25 sanayi firması arasında yer alan İpragaz, Türkiye’nin dört bir yanında istihdam imkanı ve Türkiye ekonomisine de 1961 yılından beri önemli katkı sağlıyor.

İpragaz’da 2005 yılında başlatılan “Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi” sistemi ile birlikte performans yönetimi, işe alım, eğitim/geliştirme ve kariyer planlama gibi kalemler, insan kaynakları sistemine entegre edildi. Böylece tüm İpragaz çalışanlarının dahil olduğu yaşayan bir sistem kuruldu.

İş süreçlerini, 1999 yılından bu yana SAP çözümleri ile yöneten İpragaz, 2007 yılında BTC Ekonum danışmanlığında SAP ECC 6.0’a geçiş sürecine başladı ve sürüm yükseltme çalışmalarını tamamlayarak SAP NetWeaver altyapısını kullanıma aldı. Ardından İpragaz’da çalışmalar devam etti ve kurumsal portal oluşturmak için adım atıldı. “Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi” sisteminin önemli bir unsuru olan performans değerleme sürecinin de portal üzerinden yürütülmesine karar verildi. Ayrıca “Çalışan Self Servis” (ESS) uygulaması olarak seyahat harcamaları ve izin talep işlemleri de kapsama dahil edildi.

BTC Ekonum danışmanlığında yürütülen projelerde SAP danışmanlarının yanı sıra İpragaz Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları departmanlarındaki çalışanlar da yer aldı. Oluşturulan bu ekip ile Kasım 2007’de başlayan çalışmalar, kısa sürede tamamlanarak Şubat 2008 sonunda SAP çözümleri devreye alındı.

Proje kapsamında İpragaz’ın “Performans Değerleme Süreçleri” ve “Çalışan Self Servis” uygulamaları, SAP ECC 6.0 sistemi üzerinde kurgulandı ve süreçler SAP Portal 7.0 üzerinden yürütüldü.

“Performans Değerleme Süreçleri” ve “Çalışan Self Servis” uygulamaları için tasarlanan formlar, SAP çözümüne uygun olarak sisteme (SAP Workflow) bağlandı. Formların, çalışan, birinci amir, ikinci amir ve insan kaynakları departmanı tarafından doldurulabilmesi sağlandı. Böylece İpragaz’da her çalışan kendi performansını kendisi yönetebilir, seyahat harcamaları ve izin talep işlemlerini kurumsal portal üzerinden interaktif bir şekilde takip edebilir hale geldi. Ayrıca çalışan verimliliğinin ve iş memnuniyetinin artırılmasına, gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine, çalışan yetkinliğinin geliştirilmesine katkı sağlandı.