Şişecam Bosna’daki fabrikasında SAP kullanıyor

Şişecam, Bimsa ile gerçekleştirilen SAP ECC projesi sayesinde Bosna’daki Lukavac fabrikasında kapsamlı bir bilgi sistemi oluşturdu. Bu sistemle Şişecam yönetimi; fabrikanın kurumsal performansını, ürün maliyetlerini ve satışlardaki karlılığı izleyebilecek, finansal raporlama yapabilecek.

IstanbulŞişecam Kimyasallar Grubu’na bağlı olarak Bosna’da faaliyet gösteren Şişecem Soda Lukavac fabrikasında SAP geçişi tamamlandı. 2007 yılının Eylül ayında başlanan proje, 2008 Mayıs ayında devreye alındı. Şişecam Kimyasallar Grubu’nun ilk yurtdışı SAP uygulaması niteliğini taşıyan proje, Bimsa ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Projeyle birlikte Şişecam Kimyasallar Grubu, fabrikanın tüm faaliyetlerini izleyebilme, kurumsal performansını takip edebilme olanağına kavuştu. 45 kişilik bir ekibin çalıştığı kapsamlı proje başarıyla sonuçlandı.

115 yıllık geçmişi olan fabrika, Bosna Savaşı’nın etkisiyle iflasın eşiğine gelmişti. Uzun yıllar boyunca hiçbir yatırım yapılmayan fabrika, bilgi sistemi anlamında hiçbir altyapıya sahip değildi. Bu nedenle, Şişecam Kimyasallar Grubu’nun ERP geçişi kapsamında, Lukavac fabrikasında da SAP ECC uygulamasına karar verildi.

Proje sayesinde Şişecam Kimyasallar Grubu tüm alt detayları ile ürün maliyetlerini ve satışlardaki karlılığı izleme olanağına kavuştu. SAP geçişi sayesinde ulusal ve uluslararası normlara uygun finansal raporlama yapabilir oldu. Ayrıca çözüm ailesinde yer alan iş zekası modülünü kullanarak oluşturulan üst yönetime yönelik raporlama sistemi ile grup şirketlerinin kurumsal performansı izlenebiliyor. Yönetim merkezi İstanbul’da olan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, SAP geçişleri tamamlandıkça yeni yönetim bilgi sisteminin içindeki yerlerini alıyor.

Şişecam Kimyasallar Grubu Enformasyon Teknolojisi Müdürü Salih Aydın, Bimsa’nın proje planlaması ve yönetimi konusundaki tecrübesinin, Lukavac SAP uygulama projesinin hedeflenen zaman dilimi ve bütçe içinde gerçekleşmesini sağladığını belirtti. Salih Aydın, “Bimsa ve SAP ile çok güzel bir iş birliğimiz oldu. Tam bir takım çalışması yürütüldü. Bu işbirliği sürecek; diğer kuruluşlarımızın SAP geçişini de Bimsa ile gerçekleştireceğiz” dedi.