KOYUNCU ELEKTRONİK DÜNYA LİGİNDE

Dünya çapında tanınan pek çok bilişim ve tüketici elektroniği markasını Türk tüketicisine ulaştıran Koyuncu Elektronik, satış, dağıtım, malzeme yönetimi ve finansal süreçlerini SAP çözümleriyle yeniden tanımlıyor. BenQ, Dell, Packard Bell, Samsung, Microsoft, Fujitsu Siemens, Creative, AMD gibi markaların Türkiye distribütörü olan Koyuncu Elektronik, büyüyen iş hacmini Elsys danışmanlığında kurulan sistemle yönetiyor.

IstanbulTeknolojik ürünlerin Türkiye pazarına sunumunda, dağıtıcılık modelinde faaliyet gösteren, bilişim ve tüketici elektroniği ürünlerinin ithalatı, satışı ve satış sonrası destek hizmetlerini veren Koyuncu Elektronik, kendi iş yapış şekline özgü işlevlerle zenginleştirilmiş SAP altyapısına Elsys danışmanlığında geçiş yaptı. Uluslararası markaların ürünlerinin tedarik zinciri içinde, üretici ile satıcı arasında köprü görevi üstlenen Koyuncu Elektronik, 10. yılında hızlı büyümesine paralel olarak karmaşıklaşan iş süreçlerini yeniden tanımladı. Proje sonunda, tüm süreçler ve şirkete bağlı birimler arasında entegrasyon sağlanırken, ürün fiyatlarının birçok sektörün aksine düşme eğiliminde olduğu tüketici elektroniği sektöründe karlılık raporlarının pazar eğilimlerine göre gözlenebilir olması mümkün kılındı.

Satış ve müşteri odaklı bir şirket olan Koyuncu Elektronik bünyesinde uygulanan projede, satış başta olmak üzere, stok, finans ve dağıtım süreçlerini de kısaltıp yalınlaştırmak üzerine odaklanıldı. Satış temsilcileri tarafından verilen sipariş emirlerinin, stok aramalarının ya da anlık fiyat sorgulamalarının çok hızlı hayata geçirilebileceği bir sistem kurulması hedeflendi. Bu hedefler doğrultusunda bazı süreçler tamamen kaldırılırken, bazıları yeniden tanımlandı.

Koyuncu’ya özgü karlılık ölçümü

Teknolojik ürünlerin hemen her gün yeni modellerinin kullanıma sunulmasıyla, bir önceki modellerin rafa kalktığı ve enflasyonun tam zıttı olarak fiyatların sürekli düşme eğiliminde olduğu sektörde, Koyuncu’nun gereksinimlerine özel olarak bir karlılık analizi uygulaması geliştirildi. Stoklarda bulunan ürünlerin yalnızca birkaç gün içinde talep görmeyecek hale gelebildiği bu alanda, özellikle stok takibinin anlık olarak yapılabilmesi büyük önem taşıyor. Depo yönetiminde sirkülasyonun fazla olması sebebiyle oluşan veri yükü, proje sayesinde anında izlenebilir, kolay ulaşılabilir ve güvenilir bilgi sistematiğine dönüştürüldü. Depoda kullanılan el terminalleri ve RFID teknolojisiyle SAP sisteminin eş zamanlı haberleşebilir kılınmasıyla anlık stok takibine olanak tanındı.

“Bugün sonuç alınan bir yatırım”

Koyuncu Elektronik yönetiminin “Bugün sonuç almaya başladığımız bir yatırım oldu” ifadesiyle özetlediği proje; ürün, model, versiyon, sipariş, karlılık, stok seviyesi gibi pek çok parametreyi bütünleştiriyor ve daha kolay yönetilebilir hale getiriyor. Koyuncu Elektronik bünyesinde ürün, müşteri, marka bazında karlılık analizi yapılabiliyor ve yönetim muhasebesi raporları alınabiliyor.

Proje kapsamında ayrıca Koyuncu Elektronik’in bayi siparişlerini aldığı B2B (bayi sipariş sistemi) portalının SAP sistemi ile entegrasyonu gerçekleştirildi. Böylelikle Koyuncu Elektronik ile bayileri arasında İnternet üzerinden fatura görüntülemesi, fatura ödemesi, sipariş geçilmesi gibi işlemlerin eş zamanlı yapılabildiği verimli, işlevsel bir B2B zeminine geçilmiş olundu.

Proje ile birlikte kurumsal kaynakların daha etkin planlanması, finans, lojistik, depo yönetimi gibi iş süreçlerindeki raporlama sistemlerinin geliştirilmesi ve karar verme mekanizmasının hızlandırılması sağlandı.