ASM’DE İŞ SÜREÇLERİ YENİLENİYOR

Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), SAP çözümleri ile bilgiyi tek merkezde topluyor ve karar alma süreçlerini hızlandırıyor.

IstanbulÇözüm ortağı olarak ABH’nin yer aldığı proje sonunda; Anadolu Sağlık Merkezi, bilgileri etkin bir şekilde kullanabilecek. Önemli bir veri entegrasyonunun olduğu projede ASM bünyesinde bulunan SAP ortamında, MS SQL Server ve hatta Excel dosyası olarak saklanan veriler tek bir merkezi yapıda birleştirilip analiz edilebilecek. Karar verme sürecindeki yöneticilerin bilgiye kolay erişimini sağlayan bu sistem ile anlık sorgulamalar, kurumun performansının proaktif yöntemlerle takibi gerçekleştirilebilecek.

SAP Business Objects projesi ASM için kurumsal bir iş zekası projesinden çok kültürel değişim ve iş yapma şekillerinde değişim olarak nitelendiriliyor. Günümüz koşullarında hızlı, doğru ve zamanında karar vermek kurumların geleceği ve sürekliliği açısından çok belirleyici bir nokta haline geliyor. Karar verirken eldeki verileri kullanarak bilgiye ulaşmak ve gerekli kararları zamanında almak; kurumlara rekabet ortamında büyük bir hız kazandırıyor. Kurum içi ve kurum dışındaki birimlerle teknoloji ve iş dünyası arasında köprü görevini üstlenebilecek bir platform üzerinde bilgi paylaşımı yapmak; kurumların performansını şeffaf bir ortamda izlemelerine, çalışma yöntemlerini geliştirmelerine, günlük aktivitelerin stratejik hedeflere paralel yürümesine olanak tanıyor. DSS Technology’nin de katkıları ile yapılan, SAP Business Objects projesi ile ASM, rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor.