BİOFARMA’DA VERİMLİLİĞİN İLACI SAP OLDU

İlaç sektörünün öncü kuruluşu Biofarma, yüksek teknoloji standartlarını kullanarak kaliteli ürün ve hizmeti uygun fiyatlarda sunma yaklaşımının önemli bir adımını, Elsys danışmanlığındaki SAP yatırımıyla attı. İş süreçlerinde bütünlük sağlayarak bir yandan verimlilik artışı, diğer yandan daha hızlı hizmet verebilme olanağı sağlayan yeni sistem, 10 aylık bir çalışma sonucunda devreye alındı.

Istanbulİlaç sektöründe hızla gelişen değişimleri yakından izleyen Biofarma, Türkiye sınırları içerisindeki öncü konumunu korumanın yanı sıra, küresel pazar ağını da genişletme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Biofarma, bulunduğu sektör itibariyle yaşamsal önem taşıyan üretim, kalite denetimi ve malzeme yönetimi süreçlerinde insana dayalı hata payını ortadan kaldırmak ve satın alma, üretim, satış ve finansal süreçleri tek bir sistem üzerinde bütünleştirmek hedefiyle yola çıktı.İlaç sektöründeki SAP uygulamalarına ilişkin deneyimi ve bilgi birikimiyle Elsys’in danışmanlığını yaptığı proje, 10 ayda hedeflerine ulaşarak tamamlandı.

Biofarma, kurulan yeni sistem üzerinden, yıllık 65 milyon kutu kapasiteyle yaptığı üretimi, buna ilişkin tüm satış, satın alma, finans, kalite kontrol, ithalat ve ihracat operasyonlarını entegre şekilde yönetebilecek. Proje, Biofarma’nın baştan uca valide edilmiş süreçlere sahip olmasını sağladı. Tüm süreçlerin takibini kolaylaştıran ve ilgili birimlerin üzerindeki iş yükünü hafifleten yeni sistem, Biofarma bünyesindeki 80 profesyonelin kullanımına sunuldu.

Tablet, film kaplı tablet, granül, kapsül, draje, şurup, süspansiyon, solüsyon, kuru toz, pomad, likit, krem, jel ve ampul olmak üzere birçok farklı farmasötik formda ürünleri bulunan Biofarma, kurulan bu yeni yapı sayesinde, her bir ürünün o an için geçerli olan hammadde fiyatlarını ve değişken maliyetlerini anlık olarak takip edebilecek.

Biofarma’nın gereksinimlerine özgü uyarlamalar ve ilkler

Proje kapsamında Biofarma’nın gereksinimlerine özgü olarak standart SAP çözümleri üzerinde bazı ek geliştirmeler de yapıldı. Bunlar arasında, üretimde iş emrine göre kullanılması gereken miktarlar ile gerçekte kullanılan malzeme miktarlarının karşılaştırılması için geliştirilen özel ara yüzler de bulunuyor. Ayrıca satış bölümü tarafından sisteme revizyon numarası ile girilecek satış tahminleri ile bu doğrultuda üretim yapacak olan planlama bölümünün gerçekleştirdiği üretim adetleri arasındaki sapmaların tespit edilebildiği özel bir uygulama tasarlandı.

Hammadde, ambalaj malzemeleri için kontrol numaralarının, yarı mamul ve mamul parti numaralarının belirlenen sistematiğe göre otomatik olarak verilmesi sağlandı. Kurulan yeni sistem sayesinde stabilite numuneleri için üretim teyitlerinden ayrı teyit verme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Hammadde, ambalaj malzemesi, ara ürün ve bitmiş ürün aşamalarında ise ayrı ayrı analiz raporları alınabiliyor. Kalite kontrol tarafından hesaplanacak birim kapsül dolum ağırlığına göre yeni sistem, üretilmesi gereken kapsül, blister ve kutulamalara ilişkin iş emirlerini otomatik biçimde atayabiliyor.

Uluslararası standartlara göre üretim yapan Biofarma’da, proses siparişlerinde kullanılan herhangi bir bileşen için First in First Out ( FIFO ) kuralı ihlal edilerek manuel bir değişiklik yapılırsa, yeni sistem bu bileşen için açıklama yazma zorunluluğu arayacak. Böylece hatalı siparişe onay verilmesi engellenecek.