ERP, İŞ ZEKÂSI VE SOA KONUSUNDA İLK TÜRKÇE KİTAP YAYINLANDI

Türkiye’de SAP çözümleri kullanan ve kullanmayı düşünen şirketlere, SAP çözümleri konusunda danışmanlık veren kişi ve kuruluşlara referans kaynak olabilecek bir çalışma Prof. Dr. Mehmet Erdaş tarafından yayınlandı. Sektörde ihtiyaç duyulan Türkçe kaynak azlığı sorununun giderilmesinde katkıda bulunacak bu çalışmanın ismi “Kaynak Yönetim Planlaması, Ticari Bilişim ve İş Zekası, İş İstihbaratı SAP ERP, BW, BI, SOA İşlevsel ve Stratejik Planlama Yazılım Teknolojisi”.

IstanbulProf.Dr. Mehmet Erdaş, Türkiye’deki SAP pazarı, SAP projelerinin yapısı ve işleyişi hakkında kitabında bilgi veriyor, başarılı ERP uygulamalarından örnekler sergiliyor. Kitabın önsözünde yer alan değerlendirmesinde Prof. Dr. Mehmet Erdaş, “Bu kitabın hedef kitlesi öncelikle üniversite öğrencileri, özellikle de İşletme, Endüstri Mühendisliği ve Uygulamalı Matematik, Bilgisayar Bölümü öğrencileri ile çeşitli işletmelerde ve piyasada her sektörde çalısan mühendis, işletmeci, yönetici, proje planlama uygulama yöneticileri ve SAP danışmanlarıdır. Bu kitap anılan hedef kitlenin günlük olarak karşılaşabilecekleri çeşitli detay uygulama ve genel sistem mimarisi, fonksiyonel ve modüler yönetim uygulama ve uyarlama sorunlarının çözümünde SAP teknolojisini anlamak ve BI proje uygulamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini kavramak için başvurulabilecek bir referans el kitabı mahiyetindedir” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Erdaş, “SAP ERP BW BI SOA BOBJ Kurumsal Kaynak Yönetimi Planlaması İş Zekası İş İstihbaratının temel kavramları, kaynaktan hedeflere veri ve bilgi akışının şematik olarak işleyişi, şartname ve projelendirme, modelleme, farklı veri kaynaklarından karar destek süreçlerine veri aktarımı ve yüklenmesi, sorgulama ve raporlama sistemleri uygulamaya yönelik olarak anlatılmaktadır. SAP uygulama projelerinde isimlendirme sistematiği, proje uygulama safhaları, kurumsal kaynak planlamasından iş zekası uygulamalarına ve iş zekası uygulamalarından portal ve servis odaklı sanal mimarinin kurulmasına geçiş safhaların önceden nasıl tasarlanıp hazırlanacağı, Cebit’te her yıl yer alan SAP danışmanlık firmalarının web adresleri ve uzmanlık konuları, teknik sözlük ve de kapsamlı bir literatür listesi ile iki makale yer almaktadır. Özellikle SAP nesneleri ve ana kumanda menüsü, iş kapsamı ve yapısal veri sözlüğünün jenerik olarak hazır sektörel uygulama programları, kar ve satış miktarı, ciro gibi hedef büyüklüklerin, işletmelerin organizasyon yapısı, insan kaynakları, satış kanalları ve müşteri bilgileri kullanılarak nasıl boyutlandırılacağı, nesnel mimari yapısı ve bilgi akışı, istenen rapor derinliğine ulaşmak için veri modellenmesi safhasında nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Erdaş, 1954 yılında Konya Ereğli’de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden 1971 yılında mezun olan Erdaş, 1975 yılında ODTÜ Elektronik Mikrodalga Mühendisliği ve 1978 yılında ODTÜ İşletme Bölümünü bitirip İşletme Bölümünde MBA yapmıştır. SAP ERP, BW, BI, SOA, BOBJ konusunda yurtdışında Serbet Proje Danışmanı ve eğitmen olarak hizmet vermektedir.

Müşteri ve iş ortaklarımıza önerdiğimiz bu kitabı, Seçkin Yayınevi’nin www.seckin.com.tr internet sitesinden temin edebilirsiniz. Prof. Dr.Mehmet Erdaş ile www.mehmeterdassapbidanismani.com; www.sapisolutions.deinternet sitesi üzerinden, fatih91us@yahoo de mail adresinden bağlantıya geçebilirsiniz.