LOJİTİK SEKTÖRÜNE ÖRNEK PROJE

Sertrans Lojistik’te SAP ve Cargomax entegrasyonu yapıldı, IT altyapısı yenilendi.

IstanbulKarayolu taşımacılık hizmetleri ile sektöre 1988 yılında giren Sertrans Holding, hizmet yelpazesini genişleterek denizyolu, havayolu, demiryolu, de¬polama ve depo içi katma değerli hizmetler, yurtiçi dağıtım, gümrüklü antrepo, sigorta ve gümrük hizmetleri sunan yapısıyla sek¬törde entegre bir hizmet veriyor. Bünyesin¬deki şirketleri Sertrans Holding çatısı altında toplayan firmanın taşımacılık ve lojistik faali¬yetlerini Transer Lojistik yürütüyor.

MBIS danışmanlığında Haziran 2008’de başlayan Sertrans ERP projesi, Xinerji Teknoloji firması ile birlikte yürütüldü. Proje kapsamında; sektörde yaygın olarak kullanılan Cargomax yazılımı ile SAP entegrasyonu sağlandı.

Sertrans’ta lojistik operasyonlar için Xinerji’nin Cargomax yazılımı, muhasebe ve yönetim muhasebesi ile insan kaynakları için de SAP çözümleri kullanılıyor. Bu entegrasyon ile operasyonu hızlandırmak ve maliyetleri daha iyi analiz edebilmek amaçlandı.Bu sayede lojistik pazarında daha rekabetçi olmak hedeflendi. Projede, Cargomax yazılımıyla FI (Mali Muhasebe), CO (Yönetim Muhasebesi), HR (İnsan Kaynakları –Bordro- Personel Yönetimi) entegrasyonu gerçekleştirildi. Sertrans Lojistik SAP projesi,Ocak 2009’da devreye alındı.

Sertrans’ta yapılan Cargomax-SAP entegrasyonu lojistik sektöründeki diğer firmalar için de sağlam bir model oluşturuyor. Sertrans, teknoloji açısından en iyi sistemleri kullanmayı hedefleyen bir lojistik firması olduğundan, uluslararası bir ERP yazılımı olan, muhasebe ve yönetim muhasebesi tarafında da üstün nitelikleri olan SAP’yi tercih etti. Sertrans Holding bünyesindeki 8 şirketin tek bir sistemle entegre hale getirilmesi ve konsolide bir şekilde karlılığın takip edilmek istenmesi de SAP’nin uygulanmasında en önemli faktörlerden biri oldu.