SIEMENS SAP BİLGİLERİNİZİ ARŞİVLİYOR

IstanbulDoğru veri ve bilgi yönetimi, tüm sektörlerdeki iş kolları için karmaşık bir zorluk ortaya koymaktadır – özellikle de, günümüz iş dünyasının ürettiği verilerdeki patlamayı dikkate alırsak. Hassas bilgilerin alınması, saklanması, izlenmesi, paylaşılması ve imha edilmesindeki herhangi bir eksiklik çok ciddi ve maliyetli sonuçlara neden olabileceği gibi, iş fırsatlarının kaçırılmasına, kurumsal stratejilerin uygulanmasında zayıflığa ve uyumluluk konusunda problemlere yol açabilir. İçerik ve altyapıyı sağlayacak doğru destekleyici bilgiler olmaksızın, ana iş faaliyetlerinden ödün verilmek zorunda kalınabilir ki bu durum, birçok problemi de beraberinde getirir: müşteriler aldıkları hizmetten memnun olmazlar, üretim kalitesi düşer ve kazanç kaybı yaşanır. SAP’nin geliştirdiği gibi güçlü ticari yazılımlar, birçok şirketin günümüzdeki iş verilerinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan, iş süreçleri ile ilişkili yapılandırılmış verileri, yapılandırılmamış içerikleri ve bilgileri yönetir. Söz konusu bilgiler içerisinde, e-postalar, resim dosyaları, kelime işlemcisi dosyaları, hesap tabloları, kağıt belgeler, sözleşmeler ve teklifler yer almaktadır. İçerik ve altyapıyı sağlayacak doğru destekleyici bilgiler olmaksızın, ana iş faaliyetlerinden ödün verilmek zorunda kalınabilir ki bu durum, maksimum ve minimum limitlerinizi etkileyebilecek ve kurumunuzu risklere açık hale getirecek birçok problemi de beraberinde getirir.

Kurumsal Veri Arşivleme’ye giriş

Halihazırda, çok sayıda kurum SAP R/3’ü, iş proseslerinin entegrasyonunda bir platform olarak kullanmaktadır. SAP’nin sürekli kullanımı, SAP R/3’te çok büyük hacimli kurumsal verilerin saklanmasına neden olmaktadır. Zaman geçtikçe, sisteme yeni ve güncellenmiş veriler girmekte ancak eski veriler hala SAP kurumsal sisteminin içinde yer almaktadır.

Eski verilerden bazıları kritik önemde olduğu için silinemezler. Buradaki zorluk, istediğiniz verileri saklamak ve istemediğiniz verileri silmektir. Nitekim SAP veri tabanı hızla büyümeye devam etmekte ve birkaç yıllık bir zaman dilimi için sınırlı veri saklama kapasitesine sahip kurumsal sistemler, bir süre sonra aşırı veri akışı, daha uzun işlem süreleri ve performans düşüşleri gibi sorunlar yaşamaktadırlar.

Bu sorunun çözümü, SAP’de veri arşivlemesi konseptinin doğmasına yol açmıştır. Veri arşivleme sistemi, zaman aşımına uğramış, R/3 sisteminin online olarak ihtiyaç duymadığı verileri SAP veri tabanından siler ancak bu bilgiler, ihtiyaç duyulursa ileri bir tarihte tekrar geri getirilebilir. Arşivlenmiş veri olarak da bilinen bu veriler, internete kapalı bir ortamda saklanır. Veri arşivleme sadece verileri düzenli olarak veri tabanından silmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki iş ihtiyaçları için veri kullanılabilirliğine imkan tanır.

Genel bir kural olarak, tipik bir SAP kurumsal sisteminde, online olması gereken veri hacminin, arşivlenebilen ve internete kapalı ortamda saklanan ancak her an erişimi mümkün olan eski verilerin hacmine oranı 1:6’dır. Örneğin, eğer bir kurumun SAP veri tabanı büyüklüğü 2.100 MB ise, SAP kullanıcılarınca sık sık kullanılan online verilerin hacmi 300 MB olacak ve geriye kalan kısım (1.800 MB) arada sırada kullanılacağı için arşivlenebilecektir.

İpucu

E-mail, faks, görüntü ve kelime işlem dosyaları gibi çok büyük hacimli yapılandırılmamış veriler dahil olmak üzere iş hayatında kritik öneme sahip bilgilerin yönetimi, günümüz çalışma faaliyetlerinin merkezi bir unsurudur. Open Text’in güçlü, kullanıcı dostu SAP® Document Access (Dosya Girişi) ve SAP Archiving (Arşivleme) uygulamaları, SAP yazılımınıza derhal entegre edilebilecek nitelikte olup, kurumunuzdaki veri ve dosya yönetimine yardımcı olacaktır. Arşivleme ve isteğe göre geri kazanılmak üzere eski verileri ve dosyaları sistemden çıkararak, IT ortamınızın işletme verimliliğini ve işlemsel saydamlığını zenginleştirebilir ve böylece genel performansını arttırabilirsiniz.

Arşivlemede tuzaklara dikkat!

Genelde, iş verileri ve belgeler dünya üzerinde sık sık birçok internet sitesi ve bölge aracılığıyla dağıtılır. Bu belgeler, departmanlara ait ayrı depolarda ve elektronik sistemlerde de saklanabilir. Bu bilgiler, kontrol altına alınmadan önce potansiyel tuzaklarla karşı karşıya kalırlar. Örneğin, bir içeriğin ödenebilir hesaplar ve satın alma gibi ana iş süreçlerine entegre edilmemesi, müşterilere emek yoğun, yüksek maliyetli ve tatminkar olmayan hizmetlerin sunulması sonucunu doğurabilir. Yasal düzenlemelere uyum göstermede herhangi bir eksiklik, son derece maliyetli olabilir ve aynı zamanda firmanın ahlaki ve marka saygınlığına zarar verebilir. Kurumsal düzeyde ise, yapılandırılmamış verilerin düzenlenmemesi temel iş süreçlerini yavaşlatabilir ve hatta köstekleyebilir ve bu da, tedarikçiler, ortaklar, satıcılar ve müşterilerle olan ilişkileri aksatabilir. Bilginin yönetimi halihazırda önemli bir zorluk olup, gelecek gün ve yıllarda da kolaylaşmayacaktır. Günümüzde, kurumlarca üretilen anormal büyüklükteki veriler, bilgi teknolojisi bütçelerine ağır yük getirmektedir. Birçok şirket, IT kaynaklarını yazılım kullanılabilirliğini ve performansını korumak için harcamaya zorlanmakta ve bu durum, teknoloji inovasyonu ve ana iş faaliyetlerine yatırım yapmak için daha az kaynak kalmasına neden olmaktadır.

Open Text avantajı

Üretken SAP veri tabanınız büyüdükçe SAP çözümleri için Open Text veri arşivlemesi, kurumunuzun eski verilere sürekli, uzun süreli ve güvenli erişimi sağlamak için ihtiyaç duyduğu çözüm olacaktır. Bu yöntemle, yedekleme ve kurtarma işlemlerini hızlandırabilir, idari maliyetleri azaltabilir, donanım maliyetlerini minimum seviyeye düşürebilir ve SAP güncellemelerini yüklemek için gerekli süreyi kısaltabilirsiniz. SAP çözümleri için Open Text ECM Suite’in temel bir unsuru olan Open Text veri arşivlemesi, SAP veri arşivleme ihtiyaçlarınız için güvenilir ve düşük maliyetli bir çözümdür. Bu yöntem, şirketinizin veri saklama maliyetlerini ve risklerini düşürmesine yardımcı olmak için mantıksal veya fiziksel arşiv yönetimine imkan veren optik medya üzerindeki verileri güvenle saklar. Belge veya veriler bir kez arşivlendi mi, SAP kullanıcı arabirimini kullanarak bunları birkaç saniye içerisinde geri alabilirsiniz.

CRM’e destek olan arşivleme

Etkin müşteri ilişkileri yönetimi, ilgili tüm müşteri bilgilerinin her türlüsüne hızlı ve doğru bir şekilde erişim anlamına gelmektedir. Open Text’in SAP Belge Erişim uygulaması bunu, SAP Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamasınca desteklenen süreçlere ilişkin tüm müşteri bilgi ve belgelerini alarak, yöneterek ve yeniden kazanarak mümkün hale getirmektedir. Örneğin, merkez büro çalışanlarına müşteri ilişkilerine ait tüm bilgileri görüntüleme imkanı verilerek müşteri ilişkileri yönetimi iyileştirilebilir.

Open Text’in SAP Belge Erişimi ve SAP Arşivleme uygulamaları, belge ve veri yönetiminin giderek artan zorluklarına karşı karmaşık, güçlü ve en ileri çözümleri sunmaktadır. SAP yazılımınıza entegre bu uygulamalarla, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış benzer bilgileri yönetebilir, ilişkilendirebilir ve koordine edebilir ve böylece bilgi depolarını ortadan kaldırarak, manuel, kağıt bazlı işlemlerin hacmini azaltabilirsiniz.

SAP veri arşivleme özellikleri

SAP veritabanına koruyucu bir katman sağlayarak, yüksek hacimli verilerden kaynaklanan düşük performans sorununu çözer. SAP kullanıcılarının veri tabanları ve sunucularla etkin bir şekilde çalışabilmeleri için çok düşük miktarda veri saklamaları önemlidir. Veri arşivleme, SAP veritabanının sadece sizin ihtiyaçlarınızı karşılayan ilişkili ve güncel verileri içermesini sağlar.

Veri arşivleme, online ve yakın ağ diskleri gibi donanımlar kullanır. Etkin veri arşivlemesi için minimum sayıda disk ve disk alanı kullanılmalıdır. Bu yöntem ayrıca SAP veritabanıyla ilişkili sistem bakım maliyetlerini de azaltır. SAP veritabanında, veri yedekleme, veri kurtarma ve veri güncelleme gibi farklı prosedürler bulunmaktadır.

SAP veri arşivlemesi, genel kabul gören ve ispatlanmış teknikler olan yasal veri saklama kuralları ile uyumludur.