YILDIZ HOLDİNG, GIDA ALANINDA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAP PROJESİNİ TAMAMLADI

Türkiye’nin ve dünyanın önemli hızlı tüketim gruplarından Yıldız Holding, bünyesindeki yirmi şirkette SAP Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemine geçiş sürecini, ARETE’nin danışmanlığında gerçekleştirdi. Gıda alanında Türkiye’nin en büyük SAP projesinin tamamlanması yaklaşık 2,5 yıl sürdü ve projede 100 kişilik anahtar kullanıcı ve 94 kişilik danışman kadro görev aldı.

IstanbulARETE danışmanlığında yürütülen proje kapsamında, Yıldız Holding’in mevcut bilgi sistemleri, SAP’ın Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama, Mali Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yatırım Yönetimi, Nakit Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bakım Onarım, Satış Dağıtım modülleriyle yeniden yapılandırıldı.

Beş aşama halinde yürütülen projenin ilk adımında üç üretim şirketi SAP kullanımına başladı. Takip eden dönemde Yıldız Holding bünyesindeki iki üretim şirketinde daha SAP uygulamaları kullanılmaya başlandı. Yaklaşık bir yıl süren üçüncü fazda satış şirketleri, takip eden iki ayda iletişim, son fazda ise iki üretim şirketinin SAP’e geçişi sağlanarak proje tamamlandı.

Yıldız Holding üst yönetiminin verdiği destek, çalışanların yoğun katılımı ve yeniliklere açık tutumuyla yürütülen proje neticesinde Yıldız Holding sektöründe rekabet avantajı sağlayacak tam entegre ve esnek yapıya sahip olma yetkinliğini kazanmayı hedeflemiştir.