HONDA MALİ SÜREÇLERİNİ SAP İLE KONTROL EDECEK

Honda otomobil ve motosikletlerinin ithalatı ve pazarlamasının yanı sıra Honda Civic modelinin üretimini gerçekleştiren Honda Türkiye, mali süreçlerini SAP ile tek çatı altında toplama kararı aldı. Proje MBIS danışmanlığında gerçekleştirilecek.

Istanbul1997 yılından bu yana Türkiye’de üretim yapan ve Honda’nın Avrupa’daki ikinci üretim üssü konumunda bulunan Honda Türkiye A.Ş., mali süreçlerini MBIS danışmanlığında SAP ile entegre hale getirecek.

SAP projesi ile stratejik riskler minimize edilecek

Proje kapsamında, genel muhasebe, alacaklar muhasebesi, ödemeler, maliyet muhasebesi, sabit kıymetler, hazine ve nakit akış, bütce raporlama, dış ticaret operasyonlarının ele alınması planlanıyor.

Projenin devreye alınması ile genel anlamda, finansal, operasyonel, yasal ve stratejik risklerin, oluşturulacak yapı ile minimize edilmesi hedefleniyor.

Farklı sistemlerle entegrasyon gerçekleştirilecek

Honda Türkiye’nin SAP ERP yapısı kurmasındaki temel hedef, firma karlılığını ve verimliliğini artırmak ve aynı zamanda rekabet avantajı sağlamak. Bu bağlamda fonksiyonel olarak, farklı sistemler arasında entegrasyon sağlanması, doğru ve hızlı bilgiye anında ulaşım, toplanan bilginin paylaşımı, kritik kararların alınabilmesi, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanması, yatırım ve sermayenin denetlenmesi önemli hedefler arasında yer alıyor.

Operasyonel olarak diğer hedefler ise, parça ve ürün bazında maliyet hesabı, satın alma operasyonlarının merkezileştirilmesi, stok maliyetlerinde düşüş, ürün maliyeti izlenebilirliği, doğru ve hızlı teklif alma süreci, finansal kaynakların yerel para birimi ve dövizli değerlemesi, müşteri risk analizleri, aktivite bazında bütçe&gerçekleşen analizlerinin yapılabilmesi şeklinde sıralanabilir.

Bu proje ile birlikte daha da güçlü firma ve ürün imajı hedefleyen Honda’da, SAP ERP projesinin 1 Eylül 2009 itibari ile başlaması planlanıyor. Projenin Nisan 2010 yılında bitmesi hedefleniyor.