MEY İÇKİ’DEKİ SAP PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Mey İçki’nin mevcut bilgi sistemleri, SAP’ın “İnsan Kaynakları” ve “İş Akış” süreçleri ile yeniden yapılandırıldı ve raporlamalarla ilgili ek fonksiyonlar geliştirildi.

IstanbulMey İçki’de, İnsan Kaynakları projesinin Bordro, Personel Masraf Planlama, Eğitim ve Performans Yönetimi alt modülleri aşamalı olarak tamamlandı. İlk olarak Bordro ve Personel Masraf Planlama modülü geçen sene; Eğitim ve Performans Yönetimi modülü ise Mayıs sonunda devreye alındı. Projede çözüm ortağı olarak yer alan BIZCON danışmanları, Mey İçki’de SAP İnsan Kaynakları Projesi alt modülleri için destek ve geliştirmelere devam ediyor.

İnsan Kaynakları projesine geçiş sonrası gerçekleşen bordro uygulaması ile tüm ilgili süreç merkezden yürütülür hale geldi. Daha öncesinde tüm fabrikalar kendi bordro işlemlerini ayrı ayrı yürütürken proje sonrasında tüm işlemler, merkezdeki İnsan Kaynakları departmanı tarafından yapılmaya başlandı. Bu sayede daha etkin kontrol mekanizması kurulmuş oldu. Tekrarların olmadığı, iş yükünü hafifleten yeni sistem ile rapor alma süresi kısaltıldı. Performans değerlendirme projesi ile ilgili iş süreçleri yeniden yapılandırıldı ve bir yıllık değerlendirme süreci iş akışları internet üzerinden portal aracılığıyla yürütülebilir hale getirilerek tüm süreç daha sistematik hale getirildi. Her aşamada izlenebilen formların çok daha kısa zamanda doldurulup değerlendirme sonuçlarının iş tanımı ve birim bazında dağılımı etkin ve kolay raporlanabilir duruma getirildi. Eğitim ve Toplantı projesi ile ,eğitimlerle ilgili veri tabanında tutulup raporlanmak istenen tüm bilgilerin sisteme aktarılıp minumum iş gücü ile esnek raporlanması sağlandı. Eğitim değerlendirme süreci de portal üzerinden yürütülebilir şekle getirildi. Eğitim sonrası değerlendirme puanlarının kısa zamanda portal üzerinden girilerek değerlendirme kriterleri bazında esnek raporlanabilmesi sağlandı.

Paralel zamanlarda yürütülen Mey İçki İş Akış projesi ise SAP sistemleri içerisindeki birbiriyle ilişkili işlerdeki veri akışını sağlayarak bir iş sürecinin en verimli şekilde ve zamanında tamamlanmasını sağlayan geliştirmelerle aşamalı olarak sürdürülüyor.

Proje kapsamında İş Akışı Uygulamaları “onay alma-verme” fonksiyonu için kullanılıyor. Böylece, Mey İçki kendi iç süreçlerindeki onay mekanizmasını elektronik ortamda gerçekleştirebilir hale geldi. Bu onay mekanizması satış fiyat değişiklikleri, promosyon süreci onayları, müşteri kredi limiti fonksiyonları için kullanıma alındı. Mey İçki SAP İş Akış projesinde iş akışı uygulamalarında outlook entegrasyonu sağlandı. Yöneticiler, SAP sistemine veya portala dahi girmeden outlooklarına gelen maille onay verebiliyorlar. Yapılan ek geliştirme ile Blackberry entegrasyonu da yapıldı. Yöneticilerden mail yoluyla onay alınarak tüm süreç kolaylaştırıldı. Özellikle ofis dışında çalışan veya SAP’ye sıkça bağlanmayan üst yönetimin onay gereksinimleri outlook veya Blackberry üzerinden alınarak süreç daha kolay işler hale getirildi.

Mey İçki’de fiyat değişikliği süreci için yapılan iş akış uygulaması sayesinde denetim firmalarının istemiş olduğu veri güvenliği, fiyat giren – onaylayan ilişkisi daha güvenilir bir şekilde raporlanabilir oldu.

Mey İçki’de tamamlanan iki büyük projenin yanısıra SAP İş Zekası modülü kapsamında firma içi raporlama sistemlerine katkı sağlandı. Özellikle “Satış Raporlama” konusunda Ocak-Temmuz 2009 döneminde yürütülen çalışmalarla lokasyon bazında satış hedefleri koymayı ve sonrasında fiili satışları, koyulan hedeflerle karşılaştırarak raporlamayı sağlayan bir sistem kuruldu. Yapılan geliştirmenin bir başka katkısı ise ay ortasında herhangi bir zamanda çekilen rapor firmaya ayın geri kalan zamanında hedefi tutturmak için gün başına yapılması gereken satış miktarının hesaplanmasını sağladı. Geçiş sonrası yapılan her türlü kampanyayı gruplayabilme imkanı sunuldu.