ZORLU ENERJİ KURUMSAL KİMLİĞİNE UYGUN GÜÇLÜ YAPIYI SAP İLE RESMETTİ

Zorlu Enerji Grubu kurumsal portal olarak SAP NetWeaver Portal’ı kullanıyor.

IstanbulBTC Ekonum danışmanlığında yürütülen proje üç faz olarak gerçekleştirildi. Zorlu Enerji Grubu’nun yapısına bakıldığında bugün 13’i yurtiçi, 7’i yurtdışında olmak üzere toplam 20 şirketiyle; enerji sektöründe, santrallerin projelendirmesinden inşasına, işletmesinden bakımına kadar enerji üretiminin her aşamasında hizmet verdiği görülüyor.

Yaklaşık 1000 kullanıcının kullanımına sunulan projenin İlk fazında kurumun adeta yüzü şeklinde sunulan SAP NetWeaver Portal’ın esneklikleri kullanılarak bütün kurum çalışanlarının etkili iletişimi hedeflendi. Haberler, etkinlikler, duyurular, çalışanların yaratıcılıklarını göstererek paylaşabilecekleri uygulamalar, kurumsal kimliğin anlatımı, aktiviteler, ilanlar, anket uygulamaları, kişilerin kurum içinde birbirlerinin özel günlerinden haberdar olup çeşitli paylaşımları yapabilecekleri şekilde tasarlandı.

İkinci fazda; SAP NetWeaver Portal üzerinde SAP İnsan Kaynakları sistemiyle entegre olarak çalışan ESS/MSS paketi uygulamasının en önemli modüllerinden biri olan performans değerlendirme modülü uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamada hem SAP NetWeaver Portal sistemi hem SAP İnsan Kaynakları sistemi hem de SAP İş Akışı modülü etkin bir biçimde kullanıldı. Zorlu Enerji Grubu çalışan ve yöneticileri internet ve intranet ortamlarından SAP NetWeaver Portal sistemlerine erişip performans değerlendirmelerini kısa bir zamanda yapmaya başladılar.

Üçüncü faz canlı geçişindeki en önemli konu ise SAP NetWeaver Portal sistemi üzerinden doküman erişimi oldu. Bu kapsamda “Knowledge Management” bileşeni temelde kullanılmış, çeşitli Java tabanlı geliştirmeleriyle ve TREX arama motoru uygulaması ile de desteklenerek çalışanların en hızlı ve güvenli bir biçimde çeşitli yetkilendirmelerle dokümanlara erişimleri sağlandı.

SAP NetWeaver Portal’ın günden güne bütün ihtiyaçlara cevap verir olması gelecekte de kurumsal kimliği güçlendirici başka başka uygulamaların canlıya geçirilmesi Zorlu Enerji Grubu SAP NetWeaver Portal projesi kapsamında planlanıyor. Zorlu Enerji Grubu kendi kurumsal kimliğine uygun, güçlü yapıyı SAP NetWeaver Portal ile bir kez daha dile getirmiş ve resmetmiş oldu.