ALVIMEDICA’DAN VİZYON BELİRLEYEN TEKNOLOJİ YATIRIMI

Medikal sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek küresel arenadaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Alvimedica, kurumsal yazılım altyapısını Elsys danışmanlığında SAP çözümleri ile yeniliyor.

IstanbulGeliştirip ürettiği kardiyolojik anjiyoplasti balon kateterleri ve stent taşıma sistemleri ile girişimsel kardiyoloji alanında Türkiye’deki ilk ve tek üretici firma unvanını taşıyan Alvimedica, Elsys çözüm ortaklığında SAP’ye geçiyor. Kurumsal e-dönüşümünü tamamlayarak operasyonunu anlık izlenebilir, daha kolay planlanabilir ve denetlenebilir hale getirecek olan Alvimedica, tüm süreçlerini SAP çözümleri ile entegre edecek.

Üst yönetimin belirlediği stratejik önem taşıyan hedeflerin gerçekleştirilmesinde itici güç olacak yeni sistem, kaynakların doğru planlanmasını sağlayacak ve verimlilik artışında rol oynayacak. Üretim, kalite, satış, dağıtım, finans, depo yönetimi, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri fonksiyonlarının tamamını kapsayan proje, yöneticilerin karar alma süreçlerinde hatasız ve hızlı hareket etmelerini sağlayacak. Şirket vizyonunu belirleyen kararlarda yön gösterici olması hedeflenen yeni sistem, operasyonların planlanmasını kolaylaştıracak. İş süreçlerinde ortaya çıkan tüm veriler tek bir sistem sayesinde izlenirken, raporlar da kısa sürede oluşturulacak.