EFES PİLSEN İTHALAT SÜREÇLERİNİ SAP İLE GÜÇLENDİRDİ

Türkiye bira pazarındaki liderliğinin yanı sıra Avrupa’da en çok tüketilen on bira markası arasına giren Anadolu Grubu’na bağlı Efes Pilsen’de kullanılan SAP uygulamalarının geliştirilmesi için yatırımlar devam ediyor.

IstanbulArete’nin çözüm ortaklığında hayata geçirilen projede, Efes Pilsen’in ithalat süreçlerinin etkin yönetimi hedeflendi. Efes Pilsen, proje kapsamında ithalat süreçlerinin SAP ECC sistemi üzerinde detaylı bir şekilde yürütülebilmesi, mevcutta oluşturulan satınalma siparişlerinin tedarikçiye iletilmesi geliştirilerek, yükleme belgesi ve ithalat dosyasının oluşturulması, gümrük beyannamesi girişi, mal girişi, tedarik yan masraf faturası girişi, mal bedeli faturası girişi, peşinat talebi oluşturulması ile birlikte dahilde işleme izin belgelerinin oluşturulması (DİİB) ve takibi gibi ithalat ve ihracat süreçleriyle paralel kullanılabilecek adımları tamamladı. Efes Pilsen, Arete İthalat çözümü çerçevesinde, standart SAP süreçlerine ek olarak, SAP ECC sistemi üzerinde yükleme belgesi, ithalat dosyası, gümrük beyannamesi gibi başlıkları daha detaylı olarak izlemeye başladı. İthalat sürecinde oluşan tedarik yan masraflarının masraf bazında kayıt altına alınarak ayrı olarak raporlanabilmesi; ayrıca peşinat taleplerinin ilgili referans belgelerine istinaden oluşturulup, ödeme yapacak kişiye e-mail yoluyla bildiriminin sağlanması ve ödemelerinin takibi gibi süreçlerin izlenebilmesi sağlandı. Proje kapsamında ihracat sürecinin DİİB izlenebilirliğini kolaylaştırmak için SAP ECC sistemi üzerinde dinamik ve birbirini besleyen bir yapı oluşturuldu. Arete çözümü çerçevesinde DİİB’lerin müşteri faturasıyla ilişkilendirilmesi otomatik olarak yapıldı, anlık olarak DİİB durumunun takibinin yapılabilmesi sağlandı. Mal girişi sürecinin yeniden tanımlanması ile birlikte; ithalat sürecine uygun olarak Antrepo/Gümrük stoklarının da takibi de sağlanmış oldu. Tüm bu süreçlerin takibi hazırlanan raporlarla desteklenerek, bütünsel bir çözüm hedeflendi.

Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Gürcistan, Moldova ve Kazakistan’da yatırımları olan Anadolu Efes’in beş farklı ülkede toplam on altı bira, altı malt fabrikası ve bir adet şerbetçiotu işleme tesisi bulunmaktadır. Efes Pilsen ürünleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika’nın da dahil olduğu ellinin üzerinde ülkede tüketilmektedir. Efes Pilsen’in SAP yatırımlarında Arete ile iş birliği geçmiş yıllara uzanmaktadır. 2007-2008 yıllarında Arete ile Depo Yönetimi (WM) ve Satınalma – BI Raporlama konularında projeler yapan Efes Pilsen’in ithalat-ihracat süreçlerini güçlendiren bu projeye Eylül 2009’da başlanmış ve yaklaşık üç ay içinde tamamlanmıştır.

Efes Pilsen Lojistik Sistemleri Müdürü Hüseyin İlteriş Öztürk, Arete İthalat çözümü ile birlikte; tüm ithalat süreçlerinin detaylı ve anlık takibinin mümkün kılındığını, geliştirilen raporlarla da sürecin daha yönetilebilir hale geldiğini vurguladı.