ALARKO CARRIER, SAP CRM SİSTEMİNE GEÇİYOR

Kişisel yorumlardan arındırılmış, kontrol edilebilir ve politika üretilebilir bir çalışma yapısı arayışında olan Alarko Carrier, SAP CRM sistemine geçme kararı aldı.

IstanbulElsys danışmanlığında gerçekleştirilecek projeyle, iş süreçlerinde merkezi kontrol ve ölçülebilirliği sağlayarak verimliliği artırmak hedefleniyor. Projenin diğer hedefleri ise satış ve stok stratejileri üretilmesini kolaylaştırmak, müşteri ve bayiler üzerindeki kontrolü artırmak, kişilere bağlı hata yapma ihtimalini azaltmak, merkezi bilgi bankası oluşturmak, merkezi teklif-teyit altyapısı kurmak, müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak olarak sıralanıyor.

Elsys, hazırlık aşamasından canlı kullanıma geçiş aşamasına kadar, kaynak, zaman, risk, maliyet, kapsam ve entegrasyon yönetimini etkin bir biçimde kontrol edecek. Projenin gelişimini sürekli takip edecek olan Elsys, kaynakların verimli kullanılması, organizasyonel değişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve koordine edilmesi gibi sorumlulukları da üstlenecek.

Proje, genel itibariyle, iş geliştirme ve satış süreci ile stok-sipariş planlaması konularında verimliliğin artırılmasını, müşteri ve çalışan memnuniyetinin yükseltilerek katma değer elde edilmesini öngörüyor.

Proje ile, Sistem Satış, Satış Sonrası Hizmetler ve Bayilik Satış Grupları ile bunların lojistik birimlerinin tamamının ortak bir platformda senkronize çalışabilmesi ve yönetilebilmesi sağlanacak.