SAP E-FATURA ÇÖZÜMÜ İLE KAĞIT VE DAĞITIM MALİYETLERİNİZİ SIFIRLAYIN

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura uygulaması) hizmete alındı.

IstanbulE-fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır. 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, Anonim Şirket ile Limited Şirket statüsünde bulunan mükellefler e-fatura uygulamasından yararlanabilirler. E-fatura uygulaması sayesinde şirketler sisteme kayıtlı olan diğer şirketlere elektronik ortamda fatura gönderimi ve kendilerine gelen elektronik faturaları online alma yeteneğini kazanabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığını sunmuş olduğu iki sistem ile uygulama şirketler tarafından kullanılabilir. Bunlardan birincisi e-fatura entegrasyonu, ikincisi ise e-fatura portalıdır.

E-fatura entegrasyonu:

Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan şirketler, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler. Bu altyapı sayesinde kağıt fatura basmadan ya da almadan, fatura işlemleri online olarak gerçekleştirilebilir.

E-fatura portalı:

E-fatura uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli altyapıya sahip olmayan şirketlerin uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-fatura portalı, e-fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden şirketler e-fatura portalına giriş yaparak e-fatura göndermeye veya almaya başlayabilir.

SAP e-fatura çözümü hakkında bilgi veren SAP Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi Musa Zorbozan, “SAP e-fatura çözümü sayesinde, SAP ve SAP dışı sistemlerde oluşturulan tüm faturalar elektronik ortama taşınıp Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura sistemi ile entegre çalışır. SAP’nin teknoloji ve entegrasyon altyapısı kullanarak oluşturduğu çözüm ile; kağıt israfının azalması, faturalama sürecindeki operasyonel verimliliğin artması, faturaların ulaşım maliyetinin ortadan kalkması ve hepsinden önemlisi doğru veriye doğru yöntem ile ulaşılması sağlanır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu tüm standartlara uygun oluşturulmuş SAP e-fatura çözümü sayesinde hızlı, güvenilir ve raporlanabilir e-fatura entegrasyonu uygulamasından tüm şirketler yararlanabilir” dedi.