İÇDAŞ’TA SAP ECC 6.0 VERSİYONUNA GEÇİLDİ

Proje kapsamında İçdaş’ta hali hazırda kullanılmakta olan 4.6C versiyonundan mySAP ERP ECC 6.0 versiyonuna geçiş sağlandı.

IstanbulBimsa, bu projede modül danışmanlık, ABAP danışmanlık ve proje yönetimi hizmetlerini üstlendi. Projede mevcutta kullanılan standart ve sonradan geliştirilmiş tüm uygulama ve fonksiyonların versiyon yükseltimi sonrası sorunsuz çalışır duruma gelmesi hedeflendi. Bu amaçla, kullanılan tüm süreçler ve sonradan geliştirilmiş uygulamalar İçdaş ekibi tarafından Bimsa danışmanlarının hazırladığı taslak süreç listeleri üzerine işlendi. Yapılan testler ve düzeltmelerin sonucunda canlı ortamda versiyon yükseltimi sağlandı, bununla birlikte çalışma öncesinde kullanılan ve sonradan geliştirilmiş tüm uygulama ve entegrasyonlar çalışır duruma getirildi.

Şubat ayında başlanan SAP projesi, Mayıs ayında başarılı bir şekilde tamamlandı. Proje kapsamında; Mali Muhasebe (FI), Masraf Yeri Muhasebesi (CO-CCA), Karlılık Muhasebesi (CO-PA), Ürün Maliyetlendirme (CO-PC), Malzeme Defteri (CO-ML), Duran Varlık Muhasebesi (AA), Malzeme Yönetimi (MM), Satış Dağıtım (SD), Üretim Planlama ve Kontrol (PP), Fabrika Bakım Onarım (PM), Proje Yönetimi (PS), Kalite Yönetimi (QM) Bordro (HR-PA), Personel Gelişimi (HR-PD) modüllerinin versiyonu yükseltildi.