ALVIMEDICA KURUMSAL YAZILIM ALTYAPISINI SAP İLE YENİLEDİ

Medikal sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek küresel arenadaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Alvimedica, tüm süreçlerini Elsys danışmanlığında SAP ile entegre etti. Kurumsal e-dönüşümünü tamamlayarak, operasyonunu anlık izlenebilir, daha kolay planlanabilir ve denetlenebilir hale getirdi.

IstanbulGeliştirip ürettiği kardiyolojik anjiyoplasti balon kateterleri ve stent taşıma sistemleri ile girişimsel kardiyoloji alanında Türkiye’deki ilk ve tek üretici firma unvanını taşıyan Alvimedica, Elsys danışmanlığında SAP’ye geçti. Üst yönetimin belirlediği stratejik önem taşıyan hedeflerin gerçekleştirilmesinde itici güç olan yeni sistem, kaynakların doğru planlanmasını sağlıyor ve verimliliği artırıyor.

Üretim, kalite, satış, dağıtım, finans, ürün maliyetlendirme, kârlılık analizi, robotik depo entegrasyonu, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri fonksiyonlarının tamamını kapsayan proje, yöneticilerin karar alma süreçlerinde hatasız ve hızlı hareket etmelerini sağlıyor. Şirket vizyonunu belirleyen kararlarda yön gösterici olması hedeflenen yeni sistem, operasyonların planlanmasını kolaylaştırıyor. İş süreçlerinde ortaya çıkan tüm veriler tek bir sistem sayesinde izlenirken, raporlar da kısa sürede oluşturuluyor.

Alvimedica’nın depolarında kullanılan robot, SAP sistemiyle tam entegre çalışıyor. Ürün numaralarını alıp ürünleri paketleyen bu robot, sevkiyatları da yönlendiriyor. El terminali uygulamalarının mevcut olduğu yeni sistemde, mal çıkışları bu terminallerden kontrol ediliyor.

Birer proje olarak görülen Ar-Ge faaliyetleri, hammadde ve ürün geliştirmeleri gibi gelişmelerle birlikte SAP Proje Sistemi modülüyle takip edilerek maliyetlere yansıtılıyor. Üretime geçiş aşamasında, veriler ilgili kısımlara SAP üzerinden aktarılıyor.

Yeni sistemde ayrıca, lojistik ve üretim birbirine entegre çalışıyor, Bakım ve Onarım modülü sayesinde bakım aletleri analiz edilebiliyor, doküman yönetimi yapılabiliyor, ürünlerin parti bazında çıkışı sağlanıyor ve hammaddeden ürün çıkışına kadar her şey geriye dönülerek izlenebiliyor.

Bankalarla entegrasyonun sağlandığı sistemde, günlük ödemeler ve hesap özetleri gibi işlemler SAP üzerinden yapılıyor. Bankalara ödeme emri SAP üzerinden veriliyor. Yeni sistemde, insan kaynakları ve finans entegre çalışıyor, sağlıklı maliyet alınabiliyor, SAP üzerinden ürün ve müşteri bazında kârlılık analizleri yapılabiliyor.

CRM altyapısı kuruldu

Medikal sektöründeki ilk SAP CRM 7.0 projesine imza atan Alvimedica, iş ortakları ve ilişki yönetimi, aktivite ve şikayet yönetimi süreçleri ile etkin satış yönetimi sağladı. 20 günde gerçekleştirilen CRM uygulamasıyla satış süreçlerine etkinlik kazandırıldı. ERP sistemiyle entegrasyon doğrultusunda satış süreçlerinin tek platformda yönetilmesi mümkün oldu.