UNO 14.600 DAĞITIM NOKTASINA SAP İLE ULAŞACAK

UNO, Elsys iş birliğiyle başlattığı SAP projesiyle, tüm operasyonlarını tek bir platformda yönetmeyi hedefliyor. Projede uçtan uca SAP çözümü kullanılacak.

IstanbulAmbalajlı ekmek sektörünün lider markası UNO, Elsys danışmanlığında SAP ERP sistemine geçerek, hammaddeden satışa, satınalmadan üretim planlamaya tüm süreçlerin birbiriyle entegre çalışacağı bir sistem kuruyor.

UNO, iş süreçlerini iyileştirmek amacıyla başlattığı SAP projesiyle, her departmanda farklı uygulamaların yapıldığı manuel işleyişi geride bırakacak, bütün süreçlerini gözden geçirerek aynı sistem altyapısında bütünleştirecek. SAP, bilginin oluştuğu yerde bilginin süzülüp kullanılabilmesini sağlayacak.

SAP projesi sayesinde, süreçler tek bir çatıda buluşan bütünleşik bir sistemle yönetilecek. Kullanıcıların yetki sınırı dahilinde bütünsel olarak veriye ulaşabilecekleri bir yapı oluşturulacak. Şirket genelinde ortak bir dil konuşulması sağlanacak.

UNO, SAP projesiyle, dünya standartlarının üstünde bir sisteme kavuşmayı, tüm operasyonları uçtan uca tek platformda yönetmeyi, bölümlerarası koordinasyonu en üst seviyeye taşımayı, her türlü veriye hızlı ve gerçek zamanlı erişmeyi hedefliyor. UNO’nun bütün kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacak olan bu proje tamamlandığında, operasyon süreçlerinde ve kurumsal hizmetlerde maksimum verimlilik elde edilmesi, yeni ürün gelişimine katkı sağlanması, hızlı ve doğru kararlar alınmasına yardımcı olunması bekleniyor.

UNO SAP projesi kapsamında Mali Muhasebe, Finans, Duran Varlık, Kalite Kontrol, Doküman Yönetimi, Üretim Takip, Üretim Planlama, Müşteri Yönetimi, Sevkıyat Yönetimi, Ürün Maliyeti, Masraf Yeri Muhasebesi, Kârlılık Analizi, Bakım ve Onarım, Tedarik Yönetimi ve Malzeme Yönetimi modülleri uygulanacak.