YILTEKS TOPLULUĞU KURUMSAL STANDARDİZASYONU SAP İLE SAĞLAYACAK

1968 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Yılteks Topluluğu, standart bir bilgi altyapısı kurmak, iş süreçlerini tek bir sistemde bütünleştirmek ve büyüme sürecini desteklemek amacıyla Elsys danışmanlığında SAP ERP sistemine geçme kararı aldı.

IstanbulTekstil sektörünün tekstil terbiye, konfeksiyon, tekstil terbiye makineleri imalatı ve mühendislik hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Yılteks Topluluğu, topluluk bünyesindeki şirketlerinden, Yılteks Yıkama ve Yiltem Konfeksiyon ile başlayarak, iş süreçlerini, SAP üzerinden modelleyerek verimlilik artışı sağlayacak. Elsys danışmanlığında başlatılan SAP ERP projesiyle, her iki firmanın da iş süreçleri tek bir merkezi sistem altında bütünleştirilecek ve ortak bir standardizasyon elde edilecek.

Yılteks Topluluğu, SAP ERP projesiyle birlikte, anlık değişen ihtiyaçlara göre uygun raporlama altyapısı oluşturacak, her departmana ait verileri şirket bütününde paylaşabilecek ve verimli bir biçimde kullanabilecek. Ayrıca, her kullanıcının kendi isteğine göre süreç oluşturması önlenerek, farklı departmanlarda yapılan işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve bütünleşik bir kontrol yapısının oluşturulması sağlanacak. Mali konularda yaşanan zaman ve işgücü kayıplarına da son verilecek.

Sektörel deneyimlerinden dolayı Elsys çözüm ortaklığında ERP projesini başlatan Yılteks Topluluğu, SAP’nin tekstil sektörüne özel AFS çözümünden de yararlanacak. Projenin ilk fazında temel süreçler devreye alınırken, ikinci fazda ise farklı SAP modülleri kullanıma alınarak sistem zenginleştirilecek. Proje kapsamında Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Üretim Planlama, Mali Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi modüllerinin devreye alınması planlanıyor.