ERDEMİR VE İSDEMİR, ARETE DANIŞMANLIK İLE SAP’YE GEÇTİ

Erdemir Grubu, süreçlerini Arete Danışmanlık’ın uzmanlığı ile hayata geçirdiği SAP ECC ile yönetiyor.

IstanbulEylül 2009’da, Erdemir ve İsdemir şirketlerinin süreçlerindeki farklılıkların ortadan kaldırılması, şirketlerin “tek ekonomik birim” olarak idare edilmesine olanak tanıyacak şekilde entegre edilmesi amacıyla başlayan Erdemir Grubu Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi canlı kullanıma geçti.

Proje; Genel Muhasebe, Duran Varlıklar Muhasebesi, Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi, Masraf Yerleri ve Ürün Maliyetlendirme, Proje ve Yatırım Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Kalite Yönetimi modüllerini kapsıyor. Proje kapsamında dış sistemlerle entegre yapıda kurulan Satış & Dağıtım ve Üretim Planlama modülleri ile de tüm maliyetlerin SAP sistemi üzerinde izlenebildiği entegre bir yapı elde edildi.

SAP Kurumsal Kaynak Planlama Projesi ile birlikte, Erdemir ve İsdemir’de kullanılmakta olan Erdemir üretim kontrol sistemi (EÜKS), İsdemir Üretim Yönetim Sistemi (EÜYS), Erdemir Demir Üretim Kontrol Sistemi (DÜKS), İsdemir Demir Üretim Yönetim Sistemi (DÜYS), Yassı Mamul Satış (Erdemir Online), Uzun Mamul Satış (UMSAT), Yönetim Bilgilendirme Sistemi (YBS), Bakım ve Atölye Yönetim Sistemi (BAYS) İleri Bankacılık, Çevrim İçi Bankacılık gibi dış sistemlerle SAP Sistemi entegre bir yapıya kavuştu. Bu entegre yapı ile e-işletme alt yapısı daha da güçlendirildi ve BT ile kurumsallık arasındaki döngü sağlamlaştırıldı.

Kapsam, geliştirme ve dış sistem entegrasyonları açısından Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan Erdemir Grubu Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi ile Erdemir Grubu, lojistik süreçlerin mali sonuçlarını SAP sistemi üzerinde gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Projenin en önemli finansal faydalarından biri, VUK temelli yasal maliyet hesaplamasının yanı sıra, SPK bazında da maliyet hesaplamalarının ve raporlamalarının yapılabilmesi. Proje ile aynı zamanda ürün maliyetlerinin de döküm çelik kalitesi bazında izlenebilirliliği sağlandı.

FSCM modülünün devreye alınması ile birlikte, finansal tedarik zinciri operasyonları Erdemir ve İsdemir’in ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanarak, tüm finansman süreci SAP sistemi üzerinden takip edilebilir ve raporlanabilir duruma getirildi.