YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA HAZIR MISINIZ?

İstanbul1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), Türk iş dünyasına birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Yeni kanun, şirketlerin sürdürülebilirliği, rekabet gücünün arttırılması, kamu güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun, UFRS ve şeffaf raporlamanın yanı sıra e-muhasebe, bütçe planlama ve kontrolü, risk yönetimi ve iç denetimin önemini arttırmaktadır.

Yeni TTK’nın, finans ve denetim alanında getirdiği değişiklikler ve firmaların yasaya uyum çerçevesinde yapmaları gerekenler hakkında firmaları bilgilendirmek üzere; SAP ve E&Y, 1 Haziran 2011’de Sait Halim Paşası’nda “yeni Türk Ticaret Kanunu’na Hazır’mısınız?” etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe çeşitli sektörlerdeki 37 firmadan, çoğunluğunu üst düzey yöneticilerin oluşturduğu 51 kişi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında, E&Y Ülke Başkanı Mustafa Çamlıca ile SAP Hızlı Büyüyen Pazarlar Direktörü Safa Haktanır, yeni TTK’nın firmalar için öneminden söz ettiler. Ardından E&Y ortaklarından Şeyda Oltulu yeni TTK’nın çeşitli alanlarda getirdiği yenilikleri, Arzu Pişkinoğlu ise kurumsal yönetim ilkeleri ve risk yönetimi açısından düzenlemeleri anlattı. Sonrasında SAP Çözüm Yöneticisi Murat Kaptan, yeni TTK’yı uçtan uca destekleyen SAP çözümlerini sundu. Katılımcı sorularının cevaplanması ile etkinlik sona erdi.

SAP firmaların yeni TTK hakkında bilgilendirmesi için bu tip etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Konu hakkındaki dosya çalışmasını görmek için lütfen tıklayın

SAP’nin Yeni TTK hakkındaki yaklaşımı ve uygulamaları ile ilgili daha fazla bilgi için:

SAP Türkiye Lokalizasyon Yöneticisi, Nuray Takmaz: nuray.takmaz@sap.com ile iletişime geçebilirsiniz.