ELSYS YILTEKS TOPLULUĞU’NA AKILLI KURUMSAL SİSTEM KURDU

1968 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Yılteks Topluluğu standart bilgi altyapısı kurarak iş süreçlerini tek bir sistemde bütünleştirmek ve büyüme sürecini desteklemek amacıyla Elsys danışmanlığında SAP ERP sistemine geçti.

İstanbulKonfeksiyon, tekstil terbiye ile makinelerinin imalatı ve mühendislik hizmetleri alanlarında tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olan Yılteks Topluluğu bünyesindeki şirketlerden Yılteks Yıkama ve Yıltem Konfeksiyon’dan başlayarak iş süreçlerini SAP üzerinden modellemek için Elsys ile çalıştı. Elsys danışmanlığında başlatılan SAP ERP projesiyle her iki firmanın da iş süreçlerinin tek bir merkezi sistem üzerinden standart bir şekilde bütünleştirilmesi ve verimliliklerinin artması sağlandı.

Yılteks Topluluğu SAP ERP projesiyle birlikte anlık değişen ihtiyaçlara göre uygun raporlama altyapısı oluşturarak her departmana ait verilerin şirket bütününde paylaşılmasını sağlamayı başardı. Ayrıca her kullanıcının kendi isteğine göre süreç oluşturması önlenerek farklı departmanlarda yapılan işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve bütünleşik bir kontrol yapısının oluşturulması işlemleri başarıyla tamamlandı. Mali konularda yaşanan zaman ve işgücü kayıpları da son buldu.

Sektördeki deneyimine duyduğu güven sonucu Elsys’i kendisine çözüm ortağı olarak seçerek ERP projesini başlatan Yılteks Topluluğu SAP’nin tekstil sektörüne özel AFS çözümünden de yararlandı. Proje sürecinde sadece temel uygulamaların devreye girmesi işlemi tamamlanmadı. Ayrıca farklı SAP modüllerinin kullanıma alınması ile sistem zenginleştirildi. Proje kapsamında Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Üretim Planlama, Mali Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi modülleri devreye sokuldu. Bunun yanı sıra üretim süreçleri standardize edilerek Elsys ve Yılteks Topluluğu arasında yapılan çalışmaların SAP üzerinden işlerlik kazanması sağlandı. SAP projesinin yürürlüğe girmesi sayesinde müşteri bazında yapılan karşılıklı analizler ile satış öncesi fiyatlandırma ve tekliflendirme süreçlerinin izlenmesi sağlandı. Böylece, geriye dönük raporlama takibinin yapılması da mümkün hale geldi.