BTC; FARPLAS’IN PERFORMANS YÖNETİM SÜREÇLERİNİ SAP İLE İYİLEŞTİRDİ

İstanbulOtomotiv yan sanayiinin öncü şirketlerinden Farplas, BTC danışmanlığında yürüttüğü SAP BusinessObjects Strateji Yönetimi (SSM) projesi ile performans yönetim süreçlerini daha etkin hale getirdi.

Farplas, SAP SSM projesi sayesinde Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) ve diğer performans izleme sistemlerinin yönetimini artık web tabanlı olarak yürütüyor. Stratejik yol haritasının görselleştirilmesine imkan tanıyan araçlar ve karne ekranları, orta ve üst kademe yöneticilere şirketin performansı ve gidişatı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Sistem manuel veri girişinin yanı sıra, sorgular vasıtasıyla SAP BusinessWarehouse sisteminden de otomatik veri aktarımı yapabiliyor.

BTC tarafından yürütülen projenin ilk aşamasını, tüm kurumsal hedef ve anahtar performans göstergelerinin (KPI) SSM ortamına aktarılması oluşturdu. Ardından KPI kırılımlarına imkan tanıyan boyutlandırılmış metriklerin tanımlanma çalışması hayata geçirildi. Metrik kümelerinin oluşturulması, veri girişi ve onay sorumlularına gönderilerek verilerin sisteme girilmesi ve onaylanması, performans dashboard ve raporlarının hazırlanması ile birlikte proje tamamlandı. Haziran 2011’de başlatılan proje Aralık ayının ilk haftası itibariyle başarılı bir şekilde canlıya geçirilmiş oldu.

Farplas Şirketler Grubu; 40 yıllık tecrübesi, müşteri odaklı anlayışı, üretim, AR-GE, proje yönetimi, kalite, lojistik gibi kiritik iş süreçlerindeki yenilikçi vizyonu ve SAP kullanımıyla evrensel bir yapıya ulaşmıştır.