MEDYASOFT, SAP YÜKSEK ÖĞRETİM ÇÖZÜMÜ’NÜ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE HAYATA GEÇİRDİ

İstanbulMedyasoft tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk SAP Yüksek Öğretim Çözümü, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde hayata geçirildi. Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir
Üniversitesi’nde SAP Yükseköğretim Çözümü’nün sağladığı entegre teknoloji ile bilgi paylaşımı,
süreçlerde otomasyon ve kurumsal iletişimdeki farklı iş süreçleri, tek bir süreç içinde konsolide
edilebiliyor.

Akademik deneyim kalitesini artıran Medyasoft SAP Yüksek Öğretim Çözümü, kadroların yönetim için harcaması gereken çabayı azaltarak, verilerin tek bir erişim noktasında toplanmasını sağlıyor. Süreçlerin standardizasyonunu ve esneklik gerektiren yasal düzenlemelere uyumu kolaylaştıran yenilikçi sistem sayesinde üniversiteler; personel yönetimi, öğrenci işleri yönetimi, mali işler, tedarikçilerle ve diğer kurumlarla olan iletişim gibi birçok iş sürecini entegre şekilde yürütebiliyor.

SAP Yüksek Öğretim Çözümü’nün içerdiği entegre teknolojiler ile üniversitelerde sadece iş süreçlerini hızlandırmakla kalmayıp, eğitimde rekabet gücünü de artıracağını belirten Medyasoft Genel Müdürü İhsan Taşer, “SAP alanındaki bilgi ve birikimimizle geliştirdiğimiz çözümlerle kurumların doğru teknolojiyi doğru yatırımlarla hayata geçirmelerini sağlıyoruz. SAP alanındaki açılımımıza eğitimi de ekleyerek üniversitelerin yönetimine, önemli bir katkı yaptığımıza inanıyorum. Üniversitelerin mevcut Bilgi Teknolojileri altyapısında önemli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Mevcut sorunlara etkin çözümler geliştirip, olası ihtiyaçları da ekleyerek SAP Yüksek Öğretim Çözümü’ne ERP’yi entegre edip Türkiye’de ilk kez İstanbul Şehir Üniversitesi’nde hayata geçirdik. Bilgi paylaşımını kağıt üzerinden sayısal ortama geçiren, web tabanlı arayüzüyle kullanımı ciddi oranda kolaylaştıran sistem, organizasyon basamakları arasındaki raporlamada yaşanan ağır işleyişi de tamamen ortadan kaldırıyor” dedi.