SAP, E-FATURA TECRÜBESİNİ E-DEFTER UYGULAMASINA TAŞIYOR

İstanbulSAP, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte gelen e-Defter uygulamasında kurumların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Üstelik SAP, hem kendisinden hizmet alan, hem de SAP dışında yazılımlar kullanan firmaların yararlanabileceği biçimde e-Defter tebliğince belirtilen gereklilikleri yapılandırırken, e-Fatura’daki tecrübesini de müşterilerine katma değer olarak sunmaya devam ediyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yayınlanan en önemli tebliğlerden biri olan Elektronik Defter (e-Defter) Genel Tebliği, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçimde hazırlanması ve saklanmasını mümkün hale getiriyor. Böylelikle kurumlar, yüksek rakamlara ulaşan defter basma maliyetlerini azaltırken, yüz binlerce sayfa defter basmaktan ve depolamaktan da kurtuluyor. Öte yandan, fiziksel baskının büyük oranda azalması, çevre duyarlılığı açısından da büyük önem arz ediyor.

Şirketler, Yeni TTK’ya SAP ile hazırlanıyor

Yeni TTK ile uyumluluk çalışmalarını hızlandıran kurumlar, SAP’nin 10 yıldır Türkiye’deki şirketlere küreselleşme yolunda sunduğu rehberlik hizmetinden faydalanıyor. Avrupa genelinde 5 binin üzerinde firmaya UFRS’ye uygun raporlama çözümlerini sunan SAP, ERP çözümünün yanında Bütçe ve Planlama, Finansal Konsolidasyon, Risk Yönetimi, Süreç Kontrolü, Erişim Kontrolü, Yayınlama Yönetimi ve E-Şirket çözümleri ile kurumlara destek oluyor.

Kullandıkları Mali Mühür altyapısı aynı olduğu için e-Fatura onayının alınmasını gerektiren e-Defter, SAP’nin çözümü içerisinde hem e-Fatura hem e-Defter gereklilikleri karşılanacak şekilde konumlandırılıyor..