İÇDAŞ – YENİ TTK VE SAP BÜTÇE PLANLAMA VE KONSOLİDASYON PROJELERİ

İstanbulTürkiye’nin en çok ihracat yapan 8. firması olan İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş, SAP BPC – Bütçe Planlama / Konsolidasyon ve Yeni Türk Ticaret Kanunu dönüşümünü Detaysoft danışmanlığında gerçekleştirme kararı aldı.

Yeni Türk Ticaret Kanunu Dönüşümü
Detaysoft Finansal Modüller danışmanları tarafından yürütülecek olan UFRS projesi ile, Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun defter tutma ve Konsolide Mali Tablolar raporlama ihtiyaçlarının, entegre bir yazılım üzerinde tasarlanabilmesi için gerekli altyapının kurulması ve bu altyapı ile doğru bilgiye sürekli ve anında ulaşılması hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda; SAP ECC’nin paralel defter, segment raporlaması için belge ayrıştırması, duran varlık hesaplamaları, reeskont ve kur farkı hesaplamaları gibi standart işlevlerinin yanı sıra Detaysoft’un yıllar içindeki tecrübelerine dayanarak geliştirdiği, satınalma ve satışları peşine indirgeme, kıdem tazminatını ve izinleri karşılıkları hesaplayan programlar sayesinde UFRS düzeltmeleri tamamlanacaktır. Fiili versiyonun yanısıra, stok ve tüketimlerin UFRS değerleri ile UFRS defterinde güncellenmesi sağlanarak, VUK maliyetlerin yanısıra paralel olarak bir ürünün UFRS maliyetlerinin de aynı şeffaflıkta izlenmesi sağlanacaktır.

SAP Bütçe Planlama ve Konsolidasyon
UFRS projesine paralel olarak yine Detaysoft danışmanlığında yürütülecek olan SAP BPC – Bütçe Planlama ve Konsolidasyon projesi ile İÇDAŞ’ta bütçe planlama ve kontrol süreçleri de yeni nesil yazılım üzerine taşınacaktır. İş süreçlerine değer katan, bilgiyi ve süreçleri kaynak sistemlere entegre eden bir bütçe sistemine geçiş amaçlanmaktadır. Esnek ve parametrik yapısı ile simüle edilebilen, iş modelindeki değişimlere uyarlanabilen esnek bir mimari oluşturularak rol ve yetkiler dahilinde doğru bilgiye hızlı ve anlık erişim imkanı sağlanacaktır.

Proje kapsamında, bütçe sisteminin üzerinde çalışacağı veri ambarı altyapısı modellenecek olup, bu tasarımla veri aktarımları, veri tutarlılığı ve sürekliliğinin sağlanması, raporlama alt yapısının kurulması, bütçe/fiili karşılaştırma ve performans raporlarının çıkarılması planlanmaktadır. SAP BPC(Business Planning and Consolidation) ürünü üzerinde; parametre planlama, yurt içi – yurt dışı satış bütçeleme, üretim planlama, satınalma-stok dengeleme-maliyet bütçeleme, genel gider planlama, personel bütçeleme, yatırım planlama, kredi ve finansman bütçeleme, bütçe gelir tablosu-nakit akışı-bilanço çıkarılması, yetkilendirme ve onay süreçlerinin kurulumu ve konsolidasyon gerçekleştirilecektir.