BP, AVRUPA’DAKİ MADENİ YAĞ STRATEJİSİ SAP İLE GERÇEĞE TAŞIYOR

İstanbulBP-Castrol global stratejisini desteklemek ve Avrupa çapında yapacağı süreç ve sistem değişimi için hedeflediği “SAP dönüşüm programını”, global çözüm ortağı Accenture danışmanlığında gerçekleştirmektedir.

Castrol, petrol devi BP’nin bünyesinde yer alan; beş kıtada ve 130 ülkedeki şirketleri aracılığıyla otomotiv, havacılık, endüstri, deniz yağları ürünlerini pazarlayan bir dünya markasıdır. Otomotiv yağları, sanayi yağları, deniz yağları, antifriz, gres, fren hidroliği olmak üzere 120’den fazla çeşit ürün imal ederek Castrol markasıyla pazara sunan Castrol’ün yaklaşık bir asırdan beri sürdürdüğü madeni yağ teknolojisinde, İngiltere’deki araştırma merkezi ve dünyanın en gelişmiş madeni yağ laboratuarlarıyla teknoloji, kalite ve performans açısından önderdir.

Avrupa çapında hayata geçirilecek geliştirilmiş iş süreçleri ve ortak sistem sayesinde, BP-Castrol, aşağıdaki önemli kriterleri hedeflemektedir:

  • Tedarik zinciri operasyonlarını ülke seviyesinden bölgesel seviyeye çekmek ve standart hale getirmek
  • Yalın, hızlı , verimli ve müşteri odaklı bir Tedarik zinciri modelini oluşturmak
  • Müşteri servis seviyelerini yükseltmek
  • Maliyet disiplinini ve finansal verimliliği arttırmak
  • IT süreçlerini sadeleştirmek ve maliyetleri düşürmek

Bu program, uzun vadede hedeflenen global stratejiyi gerçekleştirebilmek için BP’deki dönüşümün sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimin esasını oluşturmaktadır.

İlk olarak Belçika ve Hollanda’da başlayan programın Türkiye ayağı 2011 yılının Haziran ayında Finans, Satış, Sevkiyat, Depo ve Malzeme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satınalma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi çözümleriyle, Ağustos ayında ise İleri Planlama ve Optimizasyon çözümüyle başarıyla canlıya geçirilmiştir. Programın üçüncü ayağı olan İtalya, Avusturya ve İngiltere uygulamaları, Accenture danışmanlığında eş zamanlı olarak devam etmektedir.