İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’NDE SAP BÜTÇE PLANLAMA VE KONSOLİDASYON 10.0 NETWEAVER PROJESİ BAŞLIYOR

İstanbul– İstanbul Kültür Üniversitesi’nde SAP Bütçe Planlama ve Konsolidasyon 10.0 (Business Planning & Consolidation) Projesi ile iş planlama ve bütçeleme süreçlerinin, SAP ERP yapısına bütünleşik olarak yönetileceği bir bütçe sisteminin oluşturulması hedefleniyor. İstanbul Kültür Üniversitesi yeniliklere açık ve teknolojileri takip eden yaklaşımıyla kulvarında fark yaratıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Bütçe ve Planlama Süreçlerini SAP Bütçe Planlama ve Konsolidasyon (SAP BPC) ile Yönetecek

ARETE Danışmanlık yönlendirmesi ve hizmetleri ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Gelir, Eğitim Giderleri, İnsan Kaynakları, Satınalma, Yatırım, Genel Masraf, Nakit Bütçesi ve İş Planları; SAP Bütçe Planlama ve Konsolidasyon BPC ürünü kullanılarak yapılandırılacak. Projede raporlama için SAP BPC ürününün yanı sıra SAP BusinessObjects raporlama ürünleri (Webi, Dashboards ve Widgets) kullanılarak Bütçe, Bütçe-Fiili karşılaştırma raporlarının etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak.