BOYDAK HOLDİNG; ANABAYİ, BAYİ VE MAĞAZALARINI SAP CRM İLE YÖNETİYOR

İstanbulMobilyadan tekstile, kimyadan pazarlamaya, demir çelikten lojistiğe, enerjiden bilişime kadar birçok alanda faaliyet gösteren Boydak Holding, Lineris ile işbirliği yaparak 2.700 bayisini kapsayan SAP CRM projesini hayata geçirdi.

Boydak Holding, Elsys Grup Şirketi Lineris ile yürüttüğü proje kapsamında, tüm ana bayileri ve bayilerinin yanı sıra mağazalarını da SAP CRM (SAP Müşteri İlişkileri Yönetimi) altyapısında bir araya getirmeyi başardı. İş hacmi ve müşteri sayısı her geçen gün artan Holding’in büyüyen kanal karmaşıklığının önüne geçildi. Rekabet koşulları gereği bayi organizasyon ihtiyaçlarının zamanında karşılanması hedefi yerine getirildi.

Geniş kurumsal bayi ağının doğru ve hızlı kararlarla yönetilmesini sağlamak için Lineris ile işbirliğine giden Boydak Holding, SAP CRM projesine yaptığı yatırım ile birlikte ana bayi ve bayilerinin self-servis alanındaki işlevselliğini yükselterek iş süreçlerini sistemli bir şekilde takip edilebilir kıldı. Boydak Holding’in ana bayileri ile arasındaki koordinasyonu düşük maliyet avantajı ile güçlendiren bu projeyle, talep takibinden onay aşamalarına kadar bayilik sistemi ile ilgili tüm uygulamaların tek bir altyapı üzerinden izlenmesi sağlandı. Bu sayede, hangi ana bayiinin kaç alt bayisinin olduğu ve kaç bayiinin kaç farklı lokasyonda mağazasının bulunduğu benzeri bilgilerin bölgesel ya da faaliyet alanı bazında izlenmesi ve analiz edilmesi sağlandı.

SAP CRM projesi sayesinde merkezi pazarlama stratejileri kurum geneline yaygınlaştırıldı ve Boydak Holding genelinde sürdürülebilir büyüme hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

Bölgesel ve faaliyet alanı analizlerinin detaylandırıldığı SAP projesi; aktif bayi – pasif bayi analizlerine, talep – iptal formlarının hızlı değerlendirilmesine, şeffaf kanal stokunun izlenebilmesine, perakende satış, optimum fiyat ve mağaza müşteri bilgilerine doğrudan erişilmesine imkân tanıyor.

Bayilik taleplerini ana bayi üzerinden alan Boydak Holding çalışanları, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, ana bayiye gelen taleplerden sisteme girildiği anda haberdar oluyor. İlgili kişilere gelen bilgilendirme mailleri ile, bayilik talebinde bulunan işyerinin mevkisi ve istenilen diğer detaylı bilgilere anında ulaşılabiliyor. Bayi hedeflerinin ürün bazında aylık veya yıllık olarak sisteme girilmesi, performans takibinin yapılması, bayi özelinde gelen taleplerden haberdar olunması, bayi ağında gerçekleşen ana veri değişikliklerinin izlenmesi hedefleri de ayrıca proje kapsamında yerine getirildi.