TOFAŞ TÜM İK SÜREÇLERİNİ SAP HCM İLE YÖNETMEYE BAŞLADI

İstanbulTofaş, SAP HCM projesi kapsamında Personel İdaresi, Organizasyon Yönetimi, Bordro, Pozitif Zaman Yönetimi, Seyahat Yönetimi, Performans Yönetimi ve ESS – MSS dahil uçtan uca SAP HCM Çözümünü Koçsistem ve HRSP işbirliğiyle alışılagelmişin dışında olarak aynı anda 8000 kullanıcıyla canlı kullanıma aldı.

2007 yılında, INVESTOR IN PEOPLE (IIP) sertifikasını almaya hak kazanarak; Türkiye’de insana yatırım yapan ilk üretim ve otomotiv şirketi ünvanını alan Türk Otomotiv Sanayi’nin öncü kuruluşu TOFAŞ, İnsan Kaynakları alanındaki “Değişime hızla uyum sağlayan, inovatif, çok yönlü, katılımcı, global bakış açısına sahip, kendisini ve çevresini sürekli geliştiren bireyleri bünyesine çekme, sürekli geliştirme ve istekliliğini en yüksek seviyede tutma” vizyonunu destekleyecek yazılım olarak SAP HCM çözümünü seçmiştir.

Mavi yakalı çalışanlar dahil, tüm çalışan gruplarının dahil edildiği projede mavi yaka takım liderleri kendilerine bağlı organizasyon birimlerinin organizasyon değişikliklerini sistemde gerçekleştirmekte, bu sayede tepe yöneticiden en alt kademeye kadar organizasyon yapısının güncel haline portal yardımıyla ulaşılabilmekte, işe alınan personelin puantajı SAP’de hesaplandıktan sonra bordrosu hesaplanıp finans kayıtları ayrı olarak kurulmuş ERP makinesine ve diğer gerekli veriler BW sistemine aktarılmaktadır.

Bu temel süreçler ESS-MSS ekranları ile hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı çalışanlarla paylaşılmakta, çalışanlar verilerini görüntüleme/değiştirme işlemlerini yapabilmektedirler. Temel süreçlerle ilgili ESS-MSS üzerinde eksik saat takibi, yıllık izin takibi gibi destek süreçleri de uygulanmıştır. Temel süreçlere ek olarak seyahat süreçleri, performans değerlendirme süreçleri de ESS-MSS üzerinde yönetilmektedir. Yöneticiler ve çalışanlar için farklı detaylarda raporlar da portal üzerinden kullanıma sunulmuştur.

Mavi yakalı çalışanların ESS işlemleri kiosklar aracılığıyla yapılabildiği gibi, yöneticilerin MSS üzerinden yapacağı belirli onay işlemleri de mobil ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Projenin bir sonraki fazında da kariyer yönetimi ve eğitim gibi süreçlerinin SAP HCM üzerinde kurgulanması hedeflenmektedir.