CAMPER, SAP LOKALİZASYONUNU TAMAMLADI

İstanbulCamper, Türkiye ayağında Elsys danışmanlığında yürütülen SAP lokalizasyon projesini başarı ile tamamladı. Bir lokalizasyon çalışması olarak başlayan proje kapsamında, Elsys, finans alanındaki yasal mevzuat uygulamalarına ek olarak banka entegrasyonu, stok yönetimi ve maliyet gibi konularda da Camper’a danışmanlık hizmeti sağladı. Elsys uzmanlığında hayata geçirilen SAP projesi ile, Camper bünyesindeki satış ve otomatik ödeme süreçleri, çağdaş bir bakış açısıyla tasarlandı. Bu sayede, bankalara txt formatında ödeme emirlerinin gönderilmesi ve gönderilen ödeme emirlerinin borç takibinin yapılması mümkün kılındı. Ayrıca, bu proje çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı firmalarla ilgili detaylı raporlama süreçlerinin yapılandırılmasına olanak tanındı.

Kendi monobrand mağazaları ve toptan satış kanalları üzerinden satış işlemlerini gerçekleştiren Camper, yeni sistemin sunduğu kârlılık muhasebesi sayesinde, lokasyon ve bayi bazında detaylı satış ve kârlılık takibi yapabiliyor. Satış aktivitelerini bölge, bayi ve corner bazında izleyebiliyor. Ayrıca, şirket, daha önce Excel üzerinden takip ettiği KDV, stopaj vergisi, BA-BS raporlarını yeni sistem üzerinden otomatik olarak alabiliyor. SAP standart MT940 uygulamasının kullanıldığı projede, banka ekstreleri sisteme otomatik bir şekilde alınıyor ve çalışılan bankalar için otomatik banka entegrasyonu gerçekleştiriliyor. Elsys desteği ile gerçekleştirilen SAP projesi sayesinde bankalarla POS entegrasyonu sağlayan Camper, taksitli işlemlerin takibini yapıyor ve bunları kolayca kayıt altında tutabiliyor.

SAP yapılandırması sonrasında Camper, masraf yeri maliyetlendirmesiyle, gider hesaplarını maliyet muhasebesi tarafında kolaylıkla izleyebiliyor. Otomatikleştirilen yıl sonu kapanış işlemleri sayesinde yasal raporlama daha verimli bir biçimde yürütülüyor. Lokalizasyon projesi kapsamında gerçekleştirilen grup merkez yapısı doğrultusunda, tek düzen hesap planı ile muhasebe hesaplarının gruptakilerle eşleştirilmesi sağlandı. Böylece, grup ve merkez yapısına uyum sağlanırken, Türkiye’ye özgü yasal işlemlerin de yürütülmesi kolaylaştırıldı.

SAP’nin sağladığı hareketli fiyat yönetiminin bir sonucu olarak Camper, ürünlerin fiyatlarını günlük olarak takip ediyor, stok işlemlerini aksatmaksızın mal giriş ve çıkışlarını yürütüyor, satılan stoklar ile ürünlerin maliyetlendirmesini yapabiliyor. Ay sonu işlem değerlemelerinin otomatikleştirildiği Camper SAP projesinde, satıcı ve müşteri borç alacak takipleri döviz işlemlerine yönelik olarak güncel değerler üzerinden yapılıyor ve farklı para birimlerindeki işlemler otomatik bir biçimde dönüştürülebiliyor. Ayrıca her işlem TRY, USD, EUR, belge para birimi üzerinden detaylı takip edilebiliyor.

Camper Ülke Müdürü Ulaş Divarcı “Bizim açımızdan projenin en önemli tarafı, İspanya ile ortak kullanılan bu sistemin sadece tüm dünyadaki Grup Şirketleri tarafından yürütülen uygulamalarına uyum göstermek değil, Türkiye’ye özgü noktaların da hayata geçirilmesini sağlamayı başarmaktı. Bu aşamada, Elsys, deneyimi ve katılımcı yaklaşımı ile bize yol gösterdi ve hızla yol almamızı sağladı. Gerek danışman ekibinin bilgi ve deneyimi, gerekse özverili yaklaşımları, Elsys’i tercih ederek firma konusunda ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı her adımda bize hissettirdi.” diyerek proje konusunda Camper tarafında duyulan memnuniyeti ifade ediyor.