AKBANK, ANALİTİK RAPORLAMADAKİ VERİMLİLİĞİNİ SAP İLE ARTIRIYOR

İstanbulAkbank, Intelart danışmanlığında BusinessObject iş zekâsı projesini geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyor. Bu ürünü kullanım kolaylığı, günümüz teknolojilerini çok yakından izleyebilmesi ve yenilikçi yaklaşımlar üretebilmesi sebebiyle seçen Akbank, projeyi Intelart işbirliğinde sürdürüyor.

Akbank, kullanmakta olduğu SAP BusinessObjects İş Zekâsı çözümünün mevcut yapısının geliştirilmesi ve kurum ihtiyaçlarını karşılar nitelikte iyileştirilmesi için, Intelart ile işbirliğine gidiyor. SAP BusinessObjects ürün ailesindeki çözümleri kurumsal mimarisine uygun bir biçimde kullanmayı planlayan Akbank, iş zekası ürününü yine kurumun faydalanacağı bir değere dönüştürmeyi planlıyor. Akbank bu ortak çalışma sonucunda, klasik yazılım geliştirme süreçlerinden ayrıştırılması gereken iş zekâsı yazılım geliştirme süreçlerinin olgunlaştırılmasını, daha görünür ve kolay yönetilebilir hale getirilmesini hedefliyor.

İhtiyaç duyulan bilginin Akbank’ın bütün organlarına, doğru ve anlaşılabilir şekilde iletiminin kârlılık ve müşteri memnuniyeti açısından büyük önem taşıyor. Intelart, BusinessObjects Mobile ürünüyle Akbank’taki bütün mobil network’e bilgi dağıtımını, Metadata Manager ile Data Governance yapısının olgunlaştırılmasını, Xcelcius ve Explorer ürünleriyle merkezdeki satış pazarlama aksiyonlarına yön veren ekiplerin bu yönlendirmeleri gerçek zamanlı ve doğru biçimde yapabilmesini sağlamayı hedefliyor.