SAP PROJESİ, TÜRK HAVA YOLLARI’NIN BÜYÜMESİNE NE ŞEKİLDE KATKIDA BULUNACAK?

İstanbulSAP projesi, Türk Hava Yolları’nın başlattığı kurumsal dönüşüm programının en önemli adımlarından birini oluşturuyor. Projenin devreye alınması ile birlikte Türk hava Yolları’nın kurumsallaşmasına yönelik büyük bir aşama daha tamamlanmış olacak. Türk Hava Yolları’nın SAP projesinden beklentileri 4 başlık altında ifade edilebilir:

1. İş süreçlerinin standartlaştırılması ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor. Bu sayede operasyonel maliyetlerin düşmesi mümkün olabilecek.

2. Bilginin tek kaynaktan üretilmesi ve ihtiyacı olan herkesin bilgiye erişebilmesi planlanıyor. Mevcut durumda aynı veri farklı kişi ve birimler tarafından üretilebildiğinden dolayı, kurumda aynı dili konuşmakta zorluklar ve verimsizlikler yaşanabiliyor.

3. Karar süreçlerinin hızlanması ile daha çevik bir organizasyona kavuşulması bekleniyor.

4. Türk Hava Yolları’nın 16.000 kişilik insan kaynağının katma değerli işlere zaman ayırabilmesi, şirkete rekabet avantajı kazandırabilmesi için ihtiyaç duyulan zamanın çalışanlara verilmesi hedefleniyor. Çalışanların sisteme hizmet eder durumdan çıkarılıp, sistemin çalışanlara hizmet verir hale getirilmesi planlanıyor.

Türk Hava Yolları, SAP projesini 3 aşamada tamamlayacak…

SAP projesinin Temmuz 2012 itibariyle tamamlanan ilk aşamasında, finansallar ana süreçleri, endirekt satın alma, bakım (uçuş dışı ekipmanlar) ve hizmet satışı modülleri canlı kullanıma alındı.

Ocak 2013’te gerçekleşecek ikinci canlıya geçiş, İnsan Kaynakları ana süreçlerini kapsıyor. İkinci aşama kapsamında, personel yönetimi, organizasyon yönetimi, bordro yönetimi, zaman yönetimi, ESS/MSS, üniforma yönetimi ile gelir/gider planlaması ve seyahat masrafları modülleri bulunuyor.

Son olarak ise, Temmuz 2013’te bütçe planlama, hat kârlılığı, operasyonel satın alma, network kârlılığı, uzun dönemli planlama, personel bütçeleme, e-işe alma, performans yönetimi ve ek İK fonksiyonları canlı kullanıma alınacak.