ZORLUTEKS DEPO YÖNETİMİ SÜREÇLERİ, SAP WM MODÜLÜ İLE DAHA GÜÇLÜ

İstanbulZorlu Grubu’nun tekstil sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarından Zorluteks Tekstil, BTC danışmanlığında yürüttüğü SAP Depo Yönetimi (SAP WMS) projesini başarı ile hayata geçirdi. Bu proje ile mevcut depo operasyonlarının SAP WMS modülü ile takibi ve ana üretim programları ile SAP entegrasyonu sağlandı.

Zorluteks Tekstil WMS projesinde mevcutta yer alan 3 lokasyon ve 10 depo yeri için mal giriş ve çıkış işlemleri başta olmak üzere tüm depo süreçlerinde kullanılmakta olan third-party yazılım yerine SAP WMS modülü devreye alındı. Depo ve sevkiyat operasyonlarının tamamının SAP üzerinden takip edilmesi hedefiyle yola çıkılan projede üretimden depoya giriş, tedarikçilerden mal girişi, depodan üretime çıkış, fason satıcılara çıkış ve sevkiyat için ürün toplama işlemleri RF terminalleri ile sahada online olarak WMS modülü üzerinden gerçekleştirilmesi sağlandı.

Böylece mevcut durumdaki üretimden müşteriye kadar, mal girişi, ürün kabul, etiketleme, adresleme, depo içi yer değiştirmeler, stok sorgulama, toplama ile ilgili third-party yazılım ile gerçekleştirilen süreçler, SAP üzerinden daha etkin kullanılmaya başlandı.

Projenin 3 ay gibi çok kısa bir sürede hayata geçirilmesi ile birlikte tüm süreçlerdeki SAP haricinde yapılan işlemler ortadan kaldırılarak; SAP dışı sistemlerin entegrasyonundan kaynaklanabilecek bilgi farklılıklarının önüne geçilmiş oldu. Zorluteks Tekstil depolarında tüm işlemlerin artık SAP üzerinden yapılması ve yapılan işlemlerin anlık olarak üretim ile entegre edilmesi sağlanarak veri kalitesi arttırıldı ve bilgi tutarlılığı sağlandı.